Tjänster

Övriga experttjänster

Vi erbjuder heltäckande experttjänster för energihantering

Du hittar nedan experttjänster som anpassats enligt våra kunders behov. Kontakta oss och berätta om dina behov för energihantering, energieffektivitet och energiledning, vi erbjuder en lösning.

Lönsamhets-
analyser

Vi utreder t.ex. värmeåtervinning, automationssystem i fastigheter samt jämför olika uppvärmningsalternativ för att stödja ditt investeringsbeslut. Vi bedömer lönsamheten av nya energiformer, till exempel solenergi, och ger ett opartiskt utlåtande om de olika alternativen.

Förbrukningsanalyser

Vi använder rapporteringstjänsten EnerKey för förbrukningsanalyser av olika slag. Om du vill utnyttja den kompletta tjänsten för uppföljning av energianvändningen, gör våra experter de förbrukningsanalyser som du önskar och hjälper dig att ta ut hela nyttan med energimätningarna.

Granskning av grundavgiften
för fjärrvärme

Grundavgiften för fjärrvärme fastställs utifrån fastighetens behov av uppvärmningseffekt när den kopplas till fjärrvärmenätet. Fastighetens effektbehov kan minska med tiden. Då kan grundavgiften vara för hög, om inte läget kontrolleras då och då. Om det finns ett fel i grundavgiften kan du vara tvungen att betala till och med flera tusen euro i extra kostnader för fastigheten om året. I utredningen av grundavgiften kontrolleras fastighetens faktiska vattenflöde eller -effekt utifrån förbrukningen under de tre senaste åren.

Utredningen ger dig en beräkningsrapport med klara och tydliga åtgärdsförslag. Om utredningen visar att grundavgiften bygger på fel grunder kan vi på separat uppdrag förhandla med det lokala värmebolaget så att avgiften justeras enligt fastighetens faktiska förbrukning. Du får en bestående prisfördel genast när fjärrvärmebolaget sänkt grundavgiften till rätt nivå.

Utredning av grundavgiften
för vattenabonnemang

Behovet av vatten i en fastighet minskar mycket ofta efter att fastigheten kopplats till vattennätet. Det kan ske till exempel när man vidtar energisparåtgärder. Det är också möjligt att behovet av vatten har överskattats från första början. Justeringen av till och med den liten differens mellan den faktiska vattenförbrukningen och den fakturerade volymen kan spara dig flera hundra euro i grundavgifter.

Vi utreder kalkylmässigt utifrån vattenförbrukningen under de tre senaste åren storleken av den vattenmätare som din fastighet behöver. Om det framgår att den faktiska vattenförbrukningen är mindre än den fakturerade, rekommenderar vi att du byter vattenmätaren mot en mindre. Du får en bestående prisfördel genast när du informerat vattenbolaget om den rätta mätarstorleken och bolaget installerat den nya mätaren i fastigheten.

Elskatter

Granskning och korrigering av elskatteklassen lämpar sig främst för företag som bedriver tillverkande industriverksamhet eller yrkesmässig växthusodling. År 2015 var skillnaden mellan elskatteklasserna 15,5 euro/MWh. På årsnivå innebär det cirka 15 500 euro om året för kunder som förbrukar 1 000 MWh per år.

Vi ger dig sakkunnig service och skickar vidare alla nödvändiga dokument på dina vägnar. Om du betalat för mycket i elskatt, förhandlar vi om eventuella återbäringar. Det är möjligt att ansöka om återbäring för det innevarande året och de tre föregående åren, om företaget haft fel skatteklass under hela perioden.

Tariffoptimering

Genom tariffoptimering försäkrar vi oss om att ditt objekt har rätt överföringsprodukt. Då betalar du inte för mycket för elöverföringen. Vi utreder vilken av elbolagets överföringsprodukter som är förmånligast med tanke på objektets elförbrukning och elanvändning. Cirka 35 procent av de kontroller som vi utfört har lett till sparmöjligheter för våra kunder.

Vi utreder de gällande tarifferna per förbrukningsställe och elförbrukningen under de senaste 12 månaderna. Överföringskostnaderna räknas för de gällande och de alternativa tarifferna. Utifrån detta ger vi åtgärdsförslag om tariffbyte. Vi kan också granska hur den avgiftsfria delen av den reaktiva effekten som nätbolaget godkänner överskrids på respektive förbrukningsplats.

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog