Tjänster

Företagets energibesiktningar

Vi hjälper dig att förverkliga skyldigheterna i energieffektivitetslagen

Energibesiktningen ger noggrann information om energiförbrukningen och dess fördelning, rekommenderade åtgärder för att åstadkomma en minskning i energikostnaderna samt återbetalningstider för åtgärdsförslagen. Målet är att minska energiförbrukningen och -kostnaderna samt de CO2-utsläpp som objektets energiförbrukning orsakar.

Vi utför energibesiktningar och -analyser utgående från behoven samt i enlighet med energieffektivitetslagen och Motivas anvisningar. Kommuner, samkommuner och små företag får stöd från närings-, trafik- och miljöcentralen för besiktningar enligt Motivas anvisningar.

Olika energibesiktningsmallar

Företagets energibesiktning

I en energibesiktning av ett företag utreds energiförbrukningen på alla verksamhetsställen i företaget eller koncernen och möjligheterna att spara energi identifieras. Besiktningen omfattar objektspecifika besiktningar som ger detaljerad information om objektets energiförbrukning och om åtgärder för energieffektivisering som lämpar sig för objektet.

Energieffektivitetslagen ålägger stora företag att genomföra en energibesiktning i sitt företag med fyra års mellanrum.

 

Som utgångspunkt rekommenderar vi alla energibesiktningar som ingår i Energieffektivitetsavtalet införande av ett alternativt ETJ+-system eller ett energihanteringssystem enligt ISO 50001-standarden.

Vi hjälper er gärna när ni fattar beslut om vilket alternativ är rätt för er. Utöver detta hjälper vi er att förverkliga det valda alternativet och tidsplanera i enlighet med kraven i lagen.

Ta kontakt

Fastighetens energibesiktning

Lämpar sig för en kartläggning av energisparande möjligheter. Besiktningen kan användas också som en besiktningsmetod för byggnader i ett stort eller till sin teknik komplicerat serviceområde: stora affärscentrum, sjukhus eller simhallar.

  • Husteknik (el, värme, vatten, ventilation)
  • Konstruktioner
  • Användning av lokaler

Industrins energibesiktning

För sådana industriobjekt där en granskning av processens energiförbrukning och effektivitet inte anses vara nödvändig. Energiförbrukningen i produktionsprocesser granskas i besiktningen endast i den omfattning så att dess andel kan presenteras i fördelningen av den totala förbrukningen.

  • Husteknik
  • Användning av lokaler
  • Fabriksservicesystem

Industrins och processindustrins energianalyser

I energianalyserna utreds i detalj den egna produktionen och förbrukningen av energi på olika verksamhetsställen. Även möjligheterna till en förbättring av energieffektiviteten både i själva processerna och försörjningssystemen i anslutning till dem och i fastigheter kartläggs.

  • Energisparmöjligheter i processer och produktionen
  • Fabriksservicesystem
  • Husteknik
EnerKey käyttöliittymä

Behöver du en energibesiktning?

Vi utför energibesiktningar och -analyser utgående från behoven samt i enlighet med energieffektivitetslagen och Motivas anvisningar.
Ta kontakt

"Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna."

Marko Huttunen, VD, Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä Läs hela succeshistorien >

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

"Vi ville ha en partner som var absolut opartisk."

Stefan Stortz, kundchef, YH Kodit Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog