Experttjänster

Experttjänster för organisationernas energieffektiviseringsåtgärder och som stöd för energiledningen.

Ta kontakt

Förbrukning av energi ska alltid utgå från effektivitet

En effektiv användning av energiresurser stöder sig på en hantering av energiinformation och åtgärder som utförs utgående från insamlad energidata. Energieffektivisering föreskrivs i lag, men det är också ekonomiskt klokt och skonsammare mot miljön.

Vi uppnår målen för energieffektivisering med hjälp av principerna för fortlöpande förbättring – effektivt, kompetent och långsiktigt.

Du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Vi sparar din tid, dina pengar och resurser.

  • Vi sköter om skyldigheterna i energieffektivitetslagen

  • Vi bygger upp ett energiledningssystem för dig

  • Hantering av energifakturor

  • Energikostnadernas fördelning internt samt till hyrestagare

  • Rapportering och kommunikation till intressentgrupper om ansvarsfull energiförbrukning

Antti Niemi

Med hjälp av våra experttjänster kan våra kunder koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.

Antti Niemi, Service Manager

Energichef

Du får tillgång till en expert som känner till lagarna, avtalen och normerna. Energichefen kan genom sin expertis informera dig om bästa praxis från din bransch.

Läs mer

Företagets energibesiktningar

Vi utför energibesiktningar och -analyser utgående från våra kunders behov samt i enlighet med energieffektivitetslagen och Motivas anvisningar.

Läs mer

Fördelningstjänst av energifakturor

Följ upp fastighetens interna elförbrukning och fakturera hyrestagarna för energiförbrukningen. Vi kombinerar elenergi- och elöverföringsfakturorna och tar fram ett faktureringsunderlag för fastighetsmanagern och fastighetens ägare.

Läs mer

Hantering av energifakturor

Vi spar din tid och dina resurser genom att granska och kontoföra energifakturorna med ett system för e-fakturor.

Läs mer

Övriga experttjänster

Vi erbjuder experttjänster inom grundavgiftsutredningar för fjärrvärme och vattenanslutningen, lönsamhetsutredningar för åtgärder för energieffektivisering, livscykelberäkning för fastigheter och förbrukningsanalyser.

Läs mer

"KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året."

Satu Varstala, fastighetsingenjör, KOAS Läs hela succeshistorien >

"Vi vill minska vår energianvändning med cirka tio procent under de närmaste åren."

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Läs hela succeshistorien >

"Samarbetet har varit framgångsrikt som förväntat."

Timo Numminen, fastighetschef, Wihuri Läs hela succeshistorien >