Antti Niemi

Stöd

Utbildning

Utnyttja alla fördelar av EnerKey

Vi ger en ingående utbildning till våra kunder alltid när EnerKey införs. Utöver detta erbjuder vi en möjlighet till tilläggsutbildning enligt våra kunders behov. Utbildningen ordnar vi enligt kundens önskan ansikte mot ansikte eller via webben.

Vi erbjuder också flera webbseminarier, webbutbildningar och kompakta instruktionsvideor. Inspelningar av våra utbildningar finns alltid tillgängliga för våra kunder på vår webbplats under instruktionsvideor.

  • Utbildning i samband med införande

  • Utbildningswebbseminarier

  • Utbildningsinspelningar

  • Kompakta instruktionsvideor

  • Utbildning som anpassats för kundbehov

Det är viktigt för oss att våra kunder får största möjliga nytta av att använda EnerKey.

Marika Korhonen, Service Specialist

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog