Stöd

HelpDesk

EnerKey HelpDesk hjälper användaren i problemsituationer

EnerKey HelpDesk ger snabb hjälp för problemsituationer. Våra EnerKey-experter säkerställer att du får fullt stöd vid alla skeden av kundförhållandet, allt från det enkla införandet till en fortgående användning av EnerKey. Du kan kontakta HelpDesk per telefon eller e-post:

Vardagar kl. 9-15, tfn 020 799 2101, helpdesk@enerkey.com

  • Fortlöpande stöd från EnerKey-experterna

  • Snabb hjälp vid problemsituationer

  • Tillgänglig per telefon samt e-post

  • Lätt att ta i bruk

Vi stöder dig i användningen av EnerKey och erbjuder snabb hjälp vid problemsituationer.

Hanna Takkunen, Service Specialist

"KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året."

Satu Varstala, fastighetsingenjör, KOAS Läs hela succeshistorien >

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

"Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna."

Marko Huttunen, VD, Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä Läs hela succeshistorien >

"Vi vill minska vår energianvändning med cirka tio procent under de närmaste åren."

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog