Blogg

Med kraft från solenergi mot sommaren

Jag går på sol. Det är vår i luften. Dagarna blir längre och naturen vaknar upp ur sin dvala. Solens energigivande verkan syns både i naturen och på människorna. Energinivån stiger dag för dag.

Solen är allt oftare något man tänker på när framtida energiinvesteringar planeras. Allt fler organisationer tar med förnybara energiformer som en del av sin energistrategi. Solenergi har en given plats i dessa överväganden.

Solenergi är inte längre en hobby för en liten skara människor som engagerar sig för miljön, utan solenergin har blivit ett betydelsefullt alternativ för hantering och minskning av både kostnader och miljöbelastning. Då priset på solenergi har fallit så har den blivit ett konkurrenskraftigt alternativ för många olika slags organisationers energianskaffning.

Alla investeringar, även investeringar i solenergi, bör betraktas ur ett nyttoperspektiv. För att bedöma nyttan när investeringar övervägs, och för att bekräfta utfallet av en investering, behövs faktabaserad information och erfarenhetsmässig kompetens. Dessa båda är något som EnerKeys kunder efterfrågar i ökad omfattning.

EnerKey-energiledningssystemet är den faktakälla som kan användas för att identifiera investeringsobjekt och följa upp realiserad nytta. EnerKey är ett användbart verktyg för hantering av alla energiprojekt, precis som EnerKeys energiexperter är en oomtvistlig hjälp i planering och genomförande av projekt.

Tack vare energiinformationen och experternas kompetens kan EnerKeys kunder njuta av sommarens solstrålar och vara säkra på att investeringarna i solenergi är rätt dimensionerade och planerade.

Under våren tar EnerKey upp temat solenergi i en rad artiklar som rör frågor i ämnet. Tillsammans med denna blogg publicerar vi en EnerKey-guide om betydelsen av dataanalys vid bedömning av investeringar i förnybar energiproduktion och solenergi.

Solig och energigivande vår önskar Terhi Harjulehto.

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog