Samarbetspartner

Naps Solar Systems Oy

Företagen bör vara förtrogna med de krav som energieffektivitetslagen ställer. Detta förutsätter energikompetens. En växande klimatmedvetenhet ökar intresset för en ansvarsfull energiförbrukning. Samtidigt ökar energins betydelse, användningen effektiveras och energisystemen blir mångformigare.

Allt oftare söks expertisstöd för ledning av energianskaffning och förbrukning och för att företaget ska välja rätt. Naps Solar Systems Oy och EnerKey har avtalat om ett partnerskap för att kombinera produktionen av lokal solel som stöd för EnerKey-energihanteringssystemets kunder.

“EnerKey är Finlands ledande expert inom energihantering och som marknadsledare inom energihanteringssystem den pålitligaste källan för företagens energidata. Vi är övertygade om de fördelar som en kombination av Naps solelsystem och EnerKey-teknologin medför för kunderna. Med hjälp av EnerKey omvandlas fördelarna med ett solelsystem till konkreta siffror för de som ansvarar för företagets energifrågor. Solelsystemen kan ge allt flera fördelar”, berättar Jussi Ojanen, vd för Naps.

Företagen önskar en allt mer djupare energiexpertis

Företagens energihantering har blivit en allt mer mångskiftande fråga och förutom finansiella mätare omfattar den allt oftare ansvarsfrågor.

Efter att ha konstaterat detta förenade de finska experterna sin årtionden långa kompetens: Naps Solar, pionjären inom solel samt EnerKey, marknadsledaren inom energihanteringssystem, ingick ett partnerskap där den information Naps solelsystemen producerar sammanställs med EnerKey-energihanteringssystemet.

Med hjälp av detaljrik energidata är det möjligt att göra faktabaserade energibeslut som är både kostnadseffektiva och hållbara för miljön.

Naps Solar är EnerKeys enda solelpartner. Naps har levererat över 250 000 solelsystem under de närmare 40 år det varit verksamt. System från Naps har installerats i över 140 länder i form av olika lösningar inom och utanför nätet.

https://napssolar.com/

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog