Samarbetspartner

Fatman

Ingen lösning löser alla problem, utan det bästa är att för varje område välja ett system som är anpassat för området i fråga. Medan EnerKey erbjuder redskap för att uppnå energieffektivitet, utgör Fatman Frame en utmärkt lösning för fastigheternas affärssystem och avtalsförvaltning.

Utgångspunkten för båda programmen är den samma, att erbjuda redskap för hantering av stora datamängder som är nödvändiga inom en effektiv fastighetsskötsel genom att komplettera varandra. Vi är glada över dessa utgångspunkter både för vår egen och för våra kunders del. Vi kan tillsammans föra fastighetsägarnas och miljöns sak vidare.

“För att klara sig ute på marknaden ska man vara bäst inom sitt kärnkompetensområde. Jag tycker att vi är det inom fastighetsförvaltningens affärssystem – alltså inom den elektroniska servicebokapplikationen – samt inom fastigheternas avtalsförvaltning. Om vårt eget utbud är för snävt på något område, är det förnuftigt att söka Finlands bästa aktör för kunden och säkerställa att den egna programvaran fungerar smidigt med systemet i fråga. EnerKey är en sådan partner inom energiledningsbranschen. Därför har vi satsat mycket resurser för att kunna erbjuda kunden en fungerande helhet med hjälp av vårt Frame-system och EnerKey-energihanteringssystemet. Vi satsar på kunderfarenheten genom att erbjuda en integrationslösning mellan systemen.”

“Den bästa lösningen för de utmaningar som de mångformiga kundbehoven medför är samspel. Den viktigaste egenskapen hos en bra leverantör är kundorientering – att man genuint tänker på kundens helhetsbehov och söker den bästa möjliga lösningen för det. Ibland betyder det att man förutom den egna lösningen ska hitta en bra partner för att komplettera utbudet. Ibland betyder det att man delvis eller t.o.m. helt och hållet är tvungen att i stället för en egen lösning föreslå en lösning som är mera lämplig för kunden.” Ossi Talvitie, vd på Fatman Oy.

Tillsammans erbjuder vi ett komplett datasystempaket för ägare och innehavare av fastigheter

Förutsättningarna för fastigheternas energi-, miljö- och kostnadseffektivitet blir allt bättre genom den teknologiska utvecklingen. Det har aldrig tidigare varit möjligt att samla in lika noggrann och omfattande information som stöd för fastighetsförvaltningen. Samtidigt ökar informationshanteringskraven. Det ska vara möjligt att granska de växande datamängderna samt automatiserade processer med redskap som är anpassade för detta ändamål.

EnerKey erbjuder redskap för energihanteringen samt en effektiv ledning av processer som använder energiförbrukningsdata. Denna helhet kompletteras av Fatman Frame-programmet med affärssystem för fastigheter och avtalsförvaltning. Tillsammans erbjuder dessa två lösningar ett komplett datasystempaket för ägare och innehavare av fastigheter.

fatman.fi

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog