Samarbetspartner

Caverion

Digitaliseringen och förändringar i energiförbrukning och produktion ändrar energibranschen på aldrig tidigare skådade sätt världen över. EnerKeys strategi är att vara i ändringens kärna.

Genom samarbetet mellan EnerKey och Caverion kan båda bolagens kunder nyttja marknadens bästa verktyg och kunskap, ända från måluppställning och planering till genomförande och uppföljning av projekten.

Megatrenderna inom digitalisering och energieffektivitet förenas i vårt samarbete. Digitaliseringen innebär också kortare responstider och bättre tjänster. Tillsammans med EnerKey erbjuder vi våra kunder ett omfattande paket med digitala tjänster för energiinformationshantering och fjärrstyrning av fastigheter”, säger Ville Tamminen, divisionschef på Caverion Finland.

Vi på EnerKey tror att visdomen ligger i att välja bästa möjliga samarbetsparter

Ett av våra samarbetsparter är Caverion som planerar och producerar användarvänliga och energieffektiva tekniska lösningar för fastigheter, industrin och infrastrukturen. Tillsammans erbjuder vi ett unikt sortiment av tjänster och kompetens som gäller energihantering och som ger fördelar för båda bolagens kunder.

EnerKey och Caverion erbjuder fastighetsägare marknadens mest omfattande energieffektiviseringstjänster från ett enda ställe. EnerKey-energihanteringssystemet är det ledande redskapet i Norden för behov inom energihantering och energiledning. Caverion är Europas ledande aktör inom energihanteringstjänster och PPP/ESCO/EPC-projekt.

Caverion

Caverion planerar, utför, underhåller och driver användarvänliga och energieffektiva tekniska lösningar för fastigheter, industrin och infrastrukturen. Våra tjänster används i kontor, bostäder, industrianläggningar och offentliga byggnader samt inom infrastrukturen. Vårt mål är att säkra störningsfri affärsverksamhet och säkerhet, hälsosamma och trivsamma miljöer, fastighetens optimala funktion och kostnadskontroll. Vi vill vara en av branschens ledande aktörer i Europa och erbjuda fastigheter och industri avancerade och hållbara lösningar för livscykeln. Våra styrkor är teknologisk kunskap och heltäckande tjänster, som omfattar alla tekniska delområden i fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Vår omsättning år 2016 var cirka 2,4 miljarder euro. Caverion har cirka 17 000 medarbetare i 12 verksamhetsländer i Norra, Centrala och Östra Europa. Caverions aktie noteras på Nasdaq Helsingfors.

www.caverion.fi 

Twitter: @CaverionSuomi

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog