Samarbetspartner

Buildercom

Buildercoms och EnerKeys samarbete har en lång gemensam historia och visar starka bevis på hur man betjänar krävande kunder inom fastighetsförvaltning, särskilt inom kommunsektorn. Exempel på detta är Jyväskylä och Lahtis städer.

En samverkan och integration av fastighetsförvaltningssystemen är nödvändig

Utvecklingen av fastigheternas operativa effektivitet och energieffektivitet kräver datasystemstöd av toppklass samt en hel del expertis. Buildercom och EnerKey har båda och de kompletterar varandra. Samverkan inom lösningar gör det möjligt för fastighetsinnehavare att välja de bästa systemen på marknaden som stöder affärsverksamhetens behov också på lång sikt.

Fastighetsförvaltningens datasystem lever inte i ett vakuum, utan en samverkan och integration av systemen är nödvändig.

Buildercoms BEM-tjänster erbjuder förutom servicebokfunktionen ett starkt stöd för hanteringen av byggnadsinvesteringarnas och fastigheternas livscykel. EnerKey-energihanteringssystemet kombinerat med experttjänster inom energiledning utgör marknadens mest omfattande kombination av energieffektivitetstjänster för fastighetsinnehavare.

Våra kunder kan vara säkra på att de får lösningar som testats för sin kompabilitet samt en expertis med vilka de kan lyfta fastighetsförvaltningens effektivitet till följande nivå.

Buildercom Oy

Buildercom Oy, som grundats år 2000, är ett växande företag som producerar teknologi- och experttjänster. Företaget har kontor i Jyväskylä och Vanda och dess verksamhetsområde omfattar hela Finland. Buildercom producerar ansvarsfulla informationshanteringstjänster för ägare av byggd miljö som SaaS-tjänst. Buildercom har erfarenhet av informationshantering för byggande ända sedan 1981 och numera är företaget Finlands ledande aktör i sin egen målgrupp. Buildercoms omsättning är på nivå av 4 miljoner euro och företaget har en personal på 34 experter. Buildercoms kunder består av mer än 400 fastighetsägare och byggherrar, såväl företag som offentliga samfund. Med hjälp av våra tjänster uppnår våra kunder betydande kostnadsbesparingar både inom byggprojekt och fastighetsförvaltning.

www.buildercom.fi

"Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna."

Marko Huttunen, VD, Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä Läs hela succeshistorien >

"Vi vill minska vår energianvändning med cirka tio procent under de närmaste åren."

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog