Programvara

Systemutveckling

Vi kommer att satsa kraftigt på EnerKeys utveckling även i framtiden.

Hjälp oss att göra vår service så bra som möjlig för just dig och ditt företag. Våra kunders förtroende innebär ett stort ansvar för en fortlöpande utveckling av tjänster och erbjudanden. Som resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete har vi uppnått fantastiska resultat tillsammans med våra kunder.

Utveckling av datakvaliteten

Vår styrka ligger i förmågan att kombinera data som samlats från flera olika källor till användbart format. Samtidigt utgör den otaliga mängden av olika datakällor ett problem. Orsakerna till felaktig data varierar från tekniska fel i insamlingsutrustningen till ett fel i data som ett annat företag samlat in färdigt. Identifieringen av felaktig data är ett riktigt detektivarbete, men lyckligtvis har vi utmärkta experter som jobbar med detta. Högklassig data är en nyckelfråga och vi kommer att satsa på detta kraftigt i år genom att utveckla redskap och processer för kvalitetskontroll.

Förbättring av användarerfarenheter

I januari 2018 offentliggjorde vi EnerKeys förnyade layout. EnerKey-portalen är nu betydligt modernare, fräschare och lättare att använda än tidigare. Vi har använt färger betydligt effektivare än tidigare för att betona viktiga element och funktioner i portalen, vilket gör det lättare att urskilja huvudfunktionerna från resten av innehållet. Vi tar gärna emot kundrespons och fortsätter att utveckla tjänstens användbarhet. För att stärka kundinteraktionen inför vi i februari 2018 en bestående kundresponskanal i EnerKey-tjänsten.

Dataskydd och en EnerKey

Vi förnyar EnerKey fortlöpande. I början av första kvartalet år 2018 kommer alla EnerKey-användare att ha tillgång till den nya inloggningen och den nya EnerKey-tjänsten. Nya EnerKey erbjuder en datasäker lösning som uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen som träder i kraft i maj 2018. Vi sköter om att överföringen sker smidigt genom att satsa på utbildning och kundrådgivning.

Nya EnerKey är ett viktigt redskap för mig och jag använder den dagligen. Systemet är utmärkt för analysering, jämförelse och uppföljning av energiförbrukningsdata. Som aktiv användare har jag gett utvecklingsförslag och upplever att det är mycket viktigt att Enegia har ett kundnära förhållningssätt till en vidare utveckling av EnerKey.

Jenni Söderström, Colliers International Finland

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog