Programvara

Kvalitetskontroll av mätdata

Närmare 20 experter jobbar inom kvalitetskontroll av EnerKeys mätdata

Våra experter säkerställer mätningarnas kopplingar, fjärravläsarnas konfigurering och mätningarnas anslutning till datasystemen. Eventuella mätanordningar som gått sönder eller dataförbindelser som inte fungerar fixar vi tillsammans med kunden och kundens samarbetsparter.

Dagsrutiner för kvalitetskontroll av mätdata

Vår kvalitetskontroll får uppdrag från vårt affärssystem för mätdata, direkt från kunderna samt via EnerKey HelpDesk. Kundernas mätningar gås igenom och eventuella problem korrigeras. Mätuppgifterna som behandlas av kvalitetskontrollen kommer i huvudsak från en fysisk mätare. Mätenhetens kvalitet och teknik har en stor betydelse för kvaliteten på de framtida mätuppgifterna. Det finns olika samlare, insamlingssätt och användare av data.

 

  • Kvalitetskontroll av mätdata

  • Korrekt mätdata

  • Korrigering av utslagsavvikelser och brister

  • Utvecklingen av den nya mätdatabasen

  • Omfattande integrationer och gränssnitt

Informationens transparens kommer att öka i framtiden

Vi kommer att satsa kraftigt på EnerKey-systemets integrationsmöjligheter också i framtiden. Vi utvecklar även vårt nya mätdatasystem vidare.

Målet är en allt bättre kvalitet på mätdata samt en förbättring i tjänstens skalbarhet och hastighet. I framtiden utvecklas också den automatiska identifieringen och korrigeringar av fel samt en snabbare anslutning av nya mätningar till EnerKey.

EnerKey käyttöliittymä

"KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året."

Satu Varstala, fastighetsingenjör, KOAS Läs hela succeshistorien >

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

"Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna."

Marko Huttunen, VD, Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog