Programvara

Kostnadsrapportering

Granska fastigheternas faktiska energikostnader under önskade tidsperioder

Kostnadsrapporteringen underlättar budgeteringen av energikostnader

Tjänsten lämpar sig för övervakning av el, fjärrvärme och tappvarmvatten. Med de överskådliga verktygen kan du lätt och snabbt t.ex. budgetera energikostnader och hålla koll på budgeten.

  • Elkostnader

  • Kostnader för fjärrvärme

  • Kostnader för tappvarmvatten

"KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året."

Satu Varstala, fastighetsingenjör, KOAS Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog