Programvara

Integrationer och gränssnitt

EnerKey har för närvarande över 70 integrationer och gränssnitt med vilka vi kan läsa av mer än 80 000 mätpunkter.

Omfattande integrationer och gränssnitt för våra kunders alla behov

I framtiden kommer antalet integrationer mellan systemen att växa allt mer. Även användningen av API-gränssnitt som används vid dataöverföring kommer att öka. Mätpunkternas ökning och automatisering, ökningen i undermätningar samt utnyttjandet av uppgifter om förhållanden utvecklas.

När det gäller detaljnivån och realtidsdata kommer vi i framtiden att i en del av mätningarna gå över till 3 minuters och 15 minuters resolutioner. Trådlösa mätlösningar vinner terräng och EnerKey API kommer att utökas med mera omfattande objektdata, mottagning av objektdata samt med tidsserier som härleds från förbrukningen.

Kostnadseffektiv integrering

Vi tar fram den kostnadseffektivaste gränssnittslösningen som uppfyller kvalitetskriterierna genom att utnyttja i främsta hand EnerKeys befintliga gränssnitt. Nya gränssnitt utvecklas enligt våra kunders behov. ​

Kvalitetskontrollen av EnerKeys mätning och heltäckande redskap sköter om att mätningsdata kan utnyttjas i alla EnerKeys egenskaper för största möjliga nytta.

EnerKey integraatiot

EnerKey API

Det moderna programmeringsgränssnittet (Restful Data API) erbjuder förbrukningsdata på tim- eller månadsnivå från EnerKeys energimätare för våra kunders bruk och möjliggör en kombinering av förbrukningsdata med övriga datakällor. Programmeringsgränssnittet och EnerKeys förbrukningsdata är tillgängliga även för de aktörer som kunden befullmäktigat. För att ta egenskapen i bruk bör kunden uppdatera serviceavtalet.

 

Programmeringsgränssnittet för överföring av förbrukningsdata från EnerKey-energihanteringssystemet

Den tekniska beskrivningen av Data API hittar du på adressen:

api.enerkey.com/swagger

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

"KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året."

Satu Varstala, fastighetsingenjör, KOAS Läs hela succeshistorien >

"Samarbetet har varit framgångsrikt som förväntat."

Timo Numminen, fastighetschef, Wihuri Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog