Programvara

Energirapportering

Med hjälp av EnerKeys energirapportering vet du hur mycket du förbrukar.

EnerKeys energirapportering

EnerKeys energirapportering erbjuder heltäckande och åskådliga rapporter om förbrukningen – från en timme ända upp till årsnivå. Du hanterar enkelt helheten och jämför olika objekt eftersom du har tillgång till informationen, analyserna och sammandragen om alla dina fastigheter i ett enda gränssnitt.

  • Förbättrar energieffektiviteten

  • Upptäcker avvikelser i energiförbrukningen

  • Möjliggör en jämförelse med andra byggnader samt med historiska data

  • Energirapportering sparar tid och pengar.

Energirapporteringens fördelar

Syftet med energirapportering är att hjälpa till att förbättra energieffektiviteten. Med hjälp av rapporteringen kan man upptäcka avvikelser och minska energiförbrukningen. Energirapporteringen gör det möjligt att jämföra energiförbrukningen med andra fastigheter när det gäller ett enskilt objekt eller en fastighetsmassa. Det är också lätt att granska jämförelseperioder med den tidigare eller den standardiserade förbrukningen.

EnerKey tabletin näytöllä

Vad är energirapportering?

Genom energirapportering skapar du en tydlig helhetsbild av energiförbrukningen och de kostnader den orsakar. Energirapporteringen ger ett konkret resultat av energisparåtgärder och fungerar som stöd för planeringen.

En grundlig energirapporteringstjänst på timnivå är ett utmärkt sätt att följa upp effekten av utförda åtgärder. Användaren kan noggrant följa vart energin går i verkligheten. Effekterna ses snabbt och tydligt. Eventuella problemområden kan identifieras omedelbart och de rapporteras till användaren. EnerKeys energirapportering ger en sammanställning som är väsentlig just för dig, vilket gör den till ett speciellt nyttigt redskap för energihanteringen.

I energirapporteringssystemet kan du tydligt se uppdaterade siffror för förbrukningen av el, vatten och värme i dina lokaler. Genom systemet kan du också jämföra siffrorna med året innan eller jämföra förbrukningen mellan olika fastigheter. När du ser förbrukningen tydligt presenterat, t.ex. grafiskt, är det mycket enklare att påverka den.

"KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året."

Satu Varstala, fastighetsingenjör, KOAS Läs hela succeshistorien >

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

"Vi ville ha en partner som var absolut opartisk."

Stefan Stortz, kundchef, YH Kodit Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog