Programvara

CO2-Utsläppsrapportering

Få CO2-utsläppen under kontroll med utsläppsrapportering

Ansvarsfullhet och energieffektivitet

Ett ansvarsfullt företag är medveten om den miljöpåverkan verksamheten orsakar och rapporterar om dessa. EnerKey-energiledningssystemets nya objektspecifika CO2-utsläppsrapportering automatiserar rapporteringen genom att minska eller helt avlägsna behovet för manuell rapportering.

EnerKeys CO2-utsläppsrapportering lämpar sig för alla organisationer som vill följa upp sina koldioxidutsläpp enkelt och pålitligt.

EnerKeys CO2-utsläppsrapportering

  • hjälper dig att förstå var utsläppen kommer ifrån och vad man kan göra för att minska dem
  • kombinerar ekologisk och ekonomisk effektivitet, eftersom de stöder varandras mål
  • effektiverar processer
  • sparar samtidigt både pengar och miljön

 

EnerKeys pållitliga data förbättrar rapporteringens omfattning då utsläppen och förbrukningen ingår i samma helhet. EnerKey underlättar också verifieringen av rapporteringen och energiförbrukningen samt bekräftar gjorda energiinvesteringar. Är CO2-utsläppsrapporteringen rätt lösning för dig?

Ta kontakt

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog