ISO 50001 sertifikaatti

Programvara

Certifikat

EnerKeys certifikat

EnerKey är ett verifierat ISO 50001-kompatibelt energiledningssystem för hantering av fastigheters energieffektivitet och energianvändning.

Förutom ISO 50001-verifieringen uppfyller EnerKey energihanteringskraven som ställts för verifieringen av ISO 14001-kompatibilitet. EnerKeys verifiering utfördes av Bureau Veritas Certification Finland, den 21 augusti 2018.

EnerKey ISO 50001-certifikatet

Vad är ISO 50001?

ISO 50001 är en global standard för hantering av energieffektivitet. Med hjälp av standarden skapar organisationen mål för energiförbrukningen.

Med energihantering avses alla sådana åtgärder som görs för rationell användning och inköp av energi. Ett energiledningssystem erbjuder en regelmässig och systematisk metod som hjälper till att säkerställa att energihushållningen ger goda resultat.

Energiledningssystemet innehåller spelregler och mål för verksamheten, verktyg för effektiv hantering av information relaterad till energihushållning och en organiseringsfunktion för vad som behöver uträttas. Precis som andra ledningssystem, kan även ett väl implementerat och dokumenterat energiledningssystem certifieras. Det mest kända är det internationella ISO 50001-certifikatet. I Finland finns även ETJ+-certifiering.

 

ISO 14001-standarden för hantering av miljöfrågor är till sin struktur likadan, alltså är det lätt att integrera energihanteringssystemet till en del av befintliga kvalitets- och miljöledningssystem.

Eftersom energiledningssystemet i grunden bara är ett smart sätt att hantera energifrågor, så passar systemet för alla ansvarsfulla energianvändare. I många organisationer uppfyller existerande rutiner delvis energiledningssystemets kriterier. Det handlar om att slipa på de små detaljerna för att göra helheten.

Vi hjälper gärna din organisation att skapa ett energihanteringssystem:

Ta kontakt

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

"Vi ville ha en partner som var absolut opartisk."

Stefan Stortz, kundchef, YH Kodit Läs hela succeshistorien >

"Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna."

Marko Huttunen, VD, Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä Läs hela succeshistorien >

"Vi vill minska vår energianvändning med cirka tio procent under de närmaste åren."

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog