Programvara

Automatiska larm

Snabba reaktioner på förändringar i förbrukningsdata

Ett larmmeddelande som skickas via e-post ger detaljerad numerisk och grafisk information om larmtidpunkten och förändringens storlek. EnerKey producerar larmen och ställer in larmgränserna, varefter du kan justera inställningarna via EnerKey. I larmtjänsten kan du ange både tim- och månadsnivå för huvud- och undermätningar.

  • Numeriska och grafiska uppgifter

  • Noggranna uppgifter om förändringar i förbrukningsdata

  • Larm och larmgränser

Larmtjänst som stöd för energirapportering?

Ta kontakt

Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA

”Palvelun pitää toimia moitteettomasti ja nopeasti sekä poistaa nykysysteemiimme liittyneet epäkohdat”

Kari Hiltunen, toimitusjohtaja, Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog