Kundregisterbeskrivning

Du hittar EnerKeys kundregisterbeskrivningar här.

KUNDREGISTERBESKRIVNING FÖR MARKNADSFÖRING

Registeransvarig
EnerKey Enegia Solutions Oy
Lutakonaukio 7
FI-40100 Jyväskylä
e-mail info@enegia.com
Tfn 020 741 4110
Fax 020 741 4118

Registrets namn
Enegias marknadsföringsregister

Kontaktperson
Iiro Kuntsi
Digital Marketing Specialist
e-mail: iiro.kuntsi@enegia.com

Syftet med behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter inom kommunikation och marknadsföring utifrån kundförhållandet för existerande företagskunder, eller om produkten eller tjänsten som marknadsförs hänför sig till personens arbetsuppgifter eller ansvarsområde i företaget. Vi utför marknadsföringskommunikation även med personens samtycke.

Personuppgiftsbiträden
Kundens personuppgifter behandlas av de representanter för Enegias personal, vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av ifrågavarande personuppgifter.

Beskrivning av grupperna av registrerade och personuppgiftsgrupperna
De registrerade är Enegias kunder och kundernas kontaktpersoner samt de som använder Enegias tjänster.

Normala källor
Uppgifter om användaren fås med användarens samtycke av honom eller henne själv och/eller via användarens transaktioner på vår webbplats.

Program som Enegia använder:

 • Active Campaign
 • Webropol
 • WordPress
 • Google Analytics
 • Google Data Studio
 • Google Adwords

Uppgifter som i regel lämnas ut och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifter lämnas inte ut till andra parter. Uppgifter lämnas inte ut eller överförs inte till länder utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principerna för skydd av registret
Personuppgifter förvaras konfidentiellt. Uppgifterna i användarregistret har sparats i den registeransvarigas eget system eller i systemet hos en tjänsteleverantör som tillhandahåller datatekniska tjänster för den registeransvariga. Servrarna för den registeransvarigas system finns i ett separat låst utrymme och tjänsteleverantörens servrar finns i väl skyddade och övervakade datorhallar. Uppgifterna är skyddade mot den offentliga delen av internet med en brandvägg. För att få åtkomst till registret krävs användarnamn och lösenord. Användarnamnen och behörigheterna administreras av den registeransvariges informationsförvaltning.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har möjlighet att i samband med mottagen kommunikation enkelt administrera eller hindra elektronisk kommunikation som riktas till honom eller henne. Personuppgifter raderas, korrigeras eller granskas i marknadsföringens personregister på begäran av den registrerade, om ett aktivt kundförhållande inte förutsätter att personuppgifterna sparas. Vi administrerar regelbundet marknadsföringens personuppgiftsregister och raderar kontaktuppgifter som inte fungerar från vårt personuppgiftsregister för marknadsföring. Vi uppdaterar kunduppgifterna för de aktiva kundförhållandena både på eget initiativ och utgående från kundernas meddelande. När behandlingen av personuppgifter utgår från den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återta sitt samtycke.

Kakor (Cookies)
Vår webbplats använder kakor (cookies) i syfte att förbättra användarupplevelsen och samla in statistik över användningen. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor.

Vad är kakor?
En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar i din anordning. Kakor används till exempel när man vill spara din information när du förflyttar dig från en sida till en annan i en internettjänst. Användningen av kakor kräver alltid ditt samtycke. Du kan läsa mer om kakor på Kommunikationsverkets webbplats.

Kakor som används på vår webbplats

Google Analytics
Vi använder på webbplatsen bekanta Google Analytics för att ta reda på hur många besökare webbplatsen har och vilka vägar besökarna kommer till webbplatsen. Google Analytics används mycket allmänt och den är nu i bruk på nästan alla webbplatser.

Hotjar
Hotjar är en service med hjälp av vilken webbplatsens administratör kan följa upp användarens rörelser på webbplatsen. Hotjar använder kakor för att förhindra att användarens rörelser sparas på nytt. Du kan läsa mer om Hotjars kakor i deras dokumentation.

Meddelande om kakor
Vårt meddelande om kakor använder kakor för att kontrollera om användaren har godkänt användningen av kakor på vår webbplats

Hur hanteras kakor och hur raderas de?
I webbläsarens inställningar kan du redigera hanteringen av kakor och kan till exempel förhindra att nya kakor sparas, radera existerande kakor eller begära ett meddelande innan nya kakor sparas. Här kan du läsa mer om hantering av kakor.

Datainnehållet i registret
Registret kan innehålla följande uppgifter om användaren:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisation
 • Språk
 • Utbildningsnivå och yrke
 • IP-adress
 • Plats
 • Webbläsare
 • Beteende på webbplatsen

Enegias samarbetspartner

 • Enegias finländska samarbetspartner
 • Tredje parter som erbjuder molntjänster
 • Tredje parter som erbjuder revisions-, marknadsförings- och auditeringstjänster
 • Tredje parter som hjälper Enegia att uppfylla dess lagstadgade förpliktelser

KUNDREGISTERBESKRIVNING FÖR ENERKEY

Registeransvarig
Enegia Energy Management Services Oy
Ohjelmakaari 10
FI-40500 Jyväskylä
e-mail info@enegia.com
Tfn 020 741 4110
Fax 020 741 4118

Registrets namn
EnerKey-användarregister

Kontaktperson
Kari Iltola
Product Manager
e-mail: kari.iltola@enegia.com

Datainnehållet i registret

Registret innehåller följande uppgifter om användaren:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisation
 • Språk
 • Klickströmsdata (bl.a. besökstidpunkter)

Personuppgiftsbiträden
Kundens personuppgifter behandlas av de representanter för Enegias personal, vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av personuppgifter.

Beskrivning av grupperna av registrerade och personuppgiftsgrupperna
De registrerade är Enegias kunder och kundernas kontaktpersoner samt de som använder tjänsterna.

Normala källor
Uppgifter om användaren fås med användarens samtycke av honom eller henne själv och/eller via användarens transaktioner.

Uppgifter som i regel lämnas ut och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifter lämnas inte ut till andra parter. Uppgifter lämnas inte ut eller överförs inte till länder utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principerna för skydd av registret
Personuppgifter förvaras konfidentiellt. Uppgifterna i användarregistret har sparats i den registeransvarigas eget system eller i systemet hos en tjänsteleverantör som tillhandahåller datatekniska tjänster för den registeransvariga. Servrarna för den registeransvarigas system finns i ett separat låst utrymme och tjänsteleverantörens servrar finns i väl skyddade och övervakade datorhallar. Uppgifterna är skyddade mot den offentliga delen av internet med en brandvägg. För att få åtkomst till registret krävs användarnamn och lösenord. Användarnamnen och behörigheterna administreras av den registeransvariges informationsförvaltning.

Korrigering av uppgifter
Personuppgifterna korrigeras gratis när en tillräckligt detaljerad korrigeringsbegäran görs till EnerKey tjänstens användarstöd: Helpdesk tfn 020 799 2101, e-post helpdesk@enegia.com

Radering av uppgifter och övriga eventuella rättigheter

Raderingen av registeruppgifterna avslutar behörigheten till tjänsten för personen i fråga.
Personens uppgifter anonymiseras från registret 6 månader efter att behörigheten har upphört.

KUNDREGISTERBESKRIVNING FÖR ENEGIA PORTFOLIO SERVICES

Utöver Enegias personuppgiftsregister tillämpas följande villkor på detta register.

Registeransvarig
Enegia Portfolio Services Oy (nedan EPS)
Ohjelmakaari 10
FI-40500 Jyväskylä
e-mail info@enegia.com
Tfn 020 741 4110
Fax 020 741 4118

Registrets namn
EPS-kundregisterbeskrivning

Kontaktperson
Lasse Pollari, Compliance Officer
e-mail lasse.pollari@enegia.com
tfn +358 40 579 7845

Syftet med behandling av personuppgifter
EPS samlar information för kundkontroll. Kundkontroll grundar sig på ett placeringstjänstföretags förpliktelser att identifiera sina kunder i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och att utreda kundens kunskaper om finansiella instrument.

Datainnehållet i registret
Registret kan innehålla följande uppgifter om användaren:

 • Personnummer
 • Kopia på pass, körkort eller id-kort
 • Adress

Personuppgiftsbiträden
EPS:s känsliga personuppgifter behandlas av de anställda vid EPS, kundernas kundansvariga, assistenterna inom portföljförvaltningen, personer inom ekonomiförvaltningen och Compliance Officer.

Uppgifter som i regel lämnas ut och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EPS lämnar ut personuppgifter till anknutna ombud för tillhandahållande av tjänster. Personuppgifter kan tillställas myndigheterna, om EPS är skyldig att göra det. Uppgifter lämnas inte ut eller överförs inte till länder utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principerna för skydd av registret
Personuppgifter förvaras konfidentiellt. Uppgifterna i användarregistret har sparats i den registeransvarigas eget system eller i systemet hos en tjänsteleverantör som tillhandahåller datatekniska tjänster för den registeransvariga. Servrarna för den registeransvarigas system finns i ett separat låst utrymme och tjänsteleverantörens servrar finns i väl skyddade och övervakade datorhallar. Uppgifterna är skyddade mot den offentliga delen av internet med en brandvägg. För att få åtkomst till registret krävs användarnamn och lösenord. Användarnamnen och behörigheterna administreras av den registeransvariges informationsförvaltning.

Radering av uppgifter och övriga eventuella rättigheter
EPS kan i egenskap av placeringstjänstföretag spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med tanke på kundförhållandet, om lagstiftningen kräver detta.

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog