Referenser

YH Ko­dit

Vi ville ha en partner som var absolut opartisk.

Nordens ledande expertorganisation inom energistyrning, EnerKey, samt YH Kodit Oy, som erbjuder hyres-, bostadsrätts- och äganderättsbostäder, har ingått ett energistyrningsavtal gällande samarbete och energistyrningstjänster. Resultaten hämtas genom systematisk uppföljning av förbrukningen samt fjärrstyrning.

Allt började 2014 när YH Kodit upptäckte en tydlig energissparpotential i sina fastigheter. Till följd av detta inleddes energistyrningspiloten, som nu konkretiseras till samarbete med EnerKey. I och med att samarbetet framskrider kommer EnerKey att ansvara för förbrukningsuppföljningen i YH Kodits fastigheter samt fjärrstyrningen av de byggnadstekniska systemen.

YH Kodits mål är att uppnå långsiktig energistyrning med hjälp av en oberoende expert.

– Vi vill använda våra fastigheter ännu smartare, dock utan att kompromissa med boendetrivseln. Målsättningen är att minska det egna spåret av koldioxid genom att optimera energianvändningen. Vi ser besparingspotential här, berättar YH Kodits kundchef Stefan Strotz.

Under hösten 2015 kommer EnerKey att genomföra objektkartläggning i YH Kodits fastigheter. Objekten ansluts till fjärrstyrningen och EnerKey-rapporteringssystemet, varefter EnerKey följer upp objektens energiförbrukning i sin helhet och i realtid. Syftet är att optimera förhållandena, minska energiförbrukningen och ge kostnadsbesparingar.

– Med hjälp av EnerKey-rapporteringstjänsten kan vi samla förbrukningsdata automatiskt till ett ställe. Med hjälp av fjärrstyrnings- och EnerKey-tjänsterna kan vi på så sätt övervaka, justera och underhålla YH Kodits energiförbrukning och fastighetsteknik dygnet runt. Slutresultatet är utomordentliga besparingar, säger Pasi Nevalainen vid EnerKey. – YH Kodit har även en larmtjänst som gör det möjligt för EnerKey att snabbt reagera vid förändringar i uppmätt förbrukning och upptäckta störningar i fastighetstekniken.

YH Kodit och EnerKey har samarbetat under flera år gällande elentreprenad och konkurrensutsättning.

– Tidigare lyckade samarbeten flaggade för EnerKeys partnerskap. Vi ville ha en partner som var absolut opartisk. EnerKey är en tydlig specialist som erbjuder opartisk information och tjänster för smartare inköp och användning av energin, fortsätter Stortz.

Läs mer framgångsberättelser

Referenser

Wihuri

Referenser

Parma

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog