Referenser

Wihuri

Det internationella konglomeratet Wihuri vill främja sin energieffektivitet. Genom att länka Enegias experthjälp till den egna personalens och serviceföretagens energitänkande kan man snabbare nå sina mål.

Enegia hjälper Wihuri att rationalisera sin energiförbrukning särskilt där energiförbrukningen är stor. Enligt Wihuri-koncernens fastighetschef Timo Numminen uppgår koncernens totala energiförbrukning i Finland till 90 gigawattimmar. Lejonparten av detta utgörs av el, 72 procent.

Koncernen har verksamhet på tiotals orter i Finland, inom fyra affärsområden. De är teknisk handel, förpackningsindustri, luftfart och grossisthandel för dagligvaror.

Wihuri har anslutit sig till frivilliga energieffektivitetsavtal för stora företag, vilka i Finland spelar en central roll vad gäller att verkställa skyldigheterna enligt EU:s direktiv om energieffektivitet. Den nya avtalsperioden för energieffektivitet gäller åren 2017–2025.

Läs mer framgångsberättelser

Referenser

YH Kodit

Referenser

Parma

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog