Referenser

Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä

Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna.

JYY för­bätt­rar ener­gief­fek­ti­vi­te­ten i si­na fas­tig­he­ter. Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä, JYY, är de studerandes egen intresse- och serviceorganisation vars högkvarter finns i Ylioppilastalo, planerat av Alvar Aalto och färdigställt år 1964.

JYY äger också bostadsfastigheter som omfattar cirka 90 000 våningskvadratmeter med cirka 2 000 boende. JYY betalar energikostnader på rejält över två miljoner euro årligen för vatten, värme och el.

JYY har vid årsskiftet tecknat ett energieffektivitetsavtal inom fastighetsbranschen med RAKLI ry och Motiva Oy. I och med detta förbinder sig JYY till att åstadkomma en viss mängd energibesparing under de följande åren. Detta skapar ramen för JYY:s kommande fastighetsverksamhet och var det inledande steget till samarbetet med Enegia.

Målet för Enegias och JYY:s samarbete är att göra JYY:s fastighetsbestånd effektivare och samtidigt sträva efter att öka verksamhetens samhällsansvar. Enegia utarbetar en energistrategi för JYY, där man fastställer mål och metoder för att förbättra energieffektiviteten.

– Vi vill förbättra energieffektiviteten inom hela vårt fastighetsbestånd. Vi tar i bruk en ny energieffektiv teknik och vi söker hela tiden efter nya lösningar vid sidan av de traditionella mönstren. Målet är att från början hitta rätt väg eftersom de kommande åren för med sig många projekt som rör grundläggande renovering och förnyande, säger Marko Huttunen, VD för JYY.

God planering skapar en grund

Under år 2016 genomförs ett planeringsskede där man analyserar utgångspunkten och ställer upp mål för energibesparing. Med hjälp av livscykel- och energieffektivitetsutredningar undersöker man olika alternativ för att utveckla energieffektiviteten och man skapar en grund för de praktiska åtgärderna under skedet för förverkligande. Hösten 2015 anslöts JYY:s fastighetsbestånd till EnerKey-energirapporteringen för att utreda energiförbrukningen i realtid. I framtiden kommer mätningen att kompletteras ännu mer.

– För tillfället söker vi ett strategiskt målläge för helheten. Den första åtgärden i enlighet med strategin är en livscykelplanering av saneringsskedet som ska utföras i Kortepohja Ylioppliaskylä i Jyväskylä, med vilken man strävar efter att förbättra energieffektiviteten och minska miljökonsekvenserna både ur ett perspektiv som beaktar livscykelkostnaderna som ur användarnas perspektiv, belyser Jukka Akselin, ansvarig chef för Enegias energieffektivitetstjänster.

Energieffektivitet kommer i framtiden att utgöra kärnverksamheten i JYY:s fastighetsledning. Syftet är att öka den egna kunskapen och det egna kunnandet bland såväl ägare, anställda som bland användare.

– Den största delen av kostnaderna för användningen utgörs av energikostnader. Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna och att minska trycket på hyresförhöjningar, påminner Huttunen. – Vi kommer att tillsammans med Enegia utveckla vår verksamhet så, att energiplaneringen utgör en grundläggande uppgift för varje användargrupp.

Läs mer framgångsberättelser

Referenser

YH Kodit

Referenser

Wihuri

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog