Referenser

Parma

Vi förväntar oss att Enegia ska underlätta vår energivardag och hjälpa oss att effektivisera vår energianvändning.

Betongelementtillverkaren Parma förstärker sitt energihanteringskunnande genom Enegias Energichef-tjänst. Syftet är att effektivisera användningen av energi och vatten genom en korrekt uppföljning på Parmas alla fabriker.

”Vi vill minska vår energianvändning med cirka tio procent under de närmaste åren”, summerar Jouni Erkkilä som är kvalitets- och miljösamordnare på Parma Oy.

Han konstaterar att vid sidan av det egentliga arbetet finns det inte tid eller andra resurser för en djupare analys eller planering av energiärenden. Parma har inte heller en centraliserad underhållsorganisation.

”Vi förväntar oss att Enegia ska underlätta vår energivardag och hjälpa oss att effektivisera vår energianvändning men också utveckla vår verksamhet så att den motsvarar kraven i energieffektivitetslagen.”

Läs mer framgångsberättelser

Referenser

YH Kodit

Referenser

Wihuri

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog