Referenser

KOAS

KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året.

Mellersta Finlands studentbostadsstiftelse Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS uppnådde en kalkylmässig besparing på 500 000 euro i sina energikostnader under förra året. Bakom detta ligger ett långsiktigt arbete för energiförvaltningen.

– Energisparandet är en helhet som vi hela tiden strävar efter att förbättra. Det kan handla om små saker, men arbetet är kontinuerligt till sin karaktär. Bakom allt ligger mätningar. Det är svårt att spara, om man inte vet hur läget ser ut, framhåller Koas fastighetsingenjör Satu Varstala.

KOAS och Enegia började samarbeta år 2005 när Koas fastigheter anslöts till Enegias förbrukningsrapporteringstjänst. Nu mäts energiförbrukningen i alla KOAS 70 fastigheter kontinuerligt med hjälp av EnerKey-systemet. Detta möjliggör administration av helheten och ger omfattande rapporter om förbrukningen.

– Nu kan Koas följa med driftskostnaderna för sina fastigheter från en central punkt i företaget. De får timbaserade uppgifter om el, värme och vatten. Detta stödjer kunderna i deras sparmål och målsättningar, säger Kati Mauno, kundansvarig på Enegia.

Endast den som mäter vet

EnerKey-portalen och KOAS fastighetskontrollrum bildar en helhet som har bidragit till goda resultat. Från fastighetskontrollrummet följs energiförbrukningen enligt delområden via en portal. Utgående från de uppgifter som fås via portalen görs nödvändiga besparingar.

– Uppföljning spelar en nyckelroll om man vill spara energi. När vi vet vad som händer i objekten är det möjligt att spara energi, fortsätter Varstala. – Vi ser effekterna av åtgärderna i realtid och kan identifiera eventuella energitjuvar direkt eftersom ett larm utlöses, om energiförbrukningen plötsligt ökar på ett ställe.

År 2007 utökades samarbetet i och med anslutningen till Enegias elupphandlingstjänst. Tjänsten ger en prognos för elpriset för de kommande åren. Eventuella prisförändringar vet man om redan på förhand och Enegia ger objektiv information om hur prisutvecklingen kommer att se ut.

– Tack vare samarbetet har KOAS hela tiden jämförelseuppgifter att tillgå om energin. Om en elupphandling görs enligt rätt principer och med aktuella uppgifter, uppnås det bästa slutresultatet, påminner Mauno från Enegia.

– Vi har fått till stånd goda resultat på lång sikt. Samarbetet med Enegia har fungerat bra. Vi har alltid fått hjälp, om vi har behövt det, säger Varstala.

De goda resultaten i energikostnaderna är summan av många faktorer. Utöver förbrukningsrapporteringen och elupphandlingen utför KOAS ständigt förbättringar och sparåtgärder i sina fastigheter.

– Vi har vidtagit tekniska åtgärder och strävat efter att spara energi tillsammans med de boende, berättar Varstala. – På den tekniska sidan har vi bland annat förnyat fasta inventarier, justerat vattentrycket och åtgärdat läckage i tid. Vi har ordnat energispartävlingar för de boende, gett dem information och anvisningar samt berättat för dem om energisparandets ekologiska effekter.

KOAS är en allmännyttig stiftelse som bygger, underhåller och hyr ut bostäder till studerande i Jyväskylä. I Koas 70 bostadshus bor sammanlagt cirka 4 165 studerande.

Läs mer framgångsberättelser

Referenser

YH Kodit

Referenser

Wihuri

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog