Referenser

Kesko Oyj

Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen.

Kesko som utsetts till ett av världens mest ansvarstagande företag visar sitt ansvarstagande även i energifrågorna. Ett långt samarbete med energisparexperten Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen.

– Vi har sedan en längre tid varit intresserade av energieffektiviteten i våra fastigheter. Vi vet att det är lättare att spara på områden som är lätta att mäta, inleder Keskos byggnadstekniska chef Jari Suuronen.

Samarbetet mellan Enegia och Kesko inleddes redan på 1990-talet med utveckling av mätsystemen. Just nu genomför Enegia ett projekt åt Kesko, en helhet avseende energiförbrukning och mätningar, inklusive mätningar, rapportering av förbrukning och faktureringstjänster. Keskos årliga energisbesparingar uppgår till cirka 5 miljoner euro.

– Det är ett resultat av systematiska mätningar och uppföljningssystem. Vi sparar enorma summor årligen, ler Suuronen.

– Kesko har ett stort underhållsnätverk och vi på Enegia erbjuder dem arbetsverktyg, med vars hjälp ledningen av energieffektiviteten kan göras mycket snyggt. Vi klarar av att betjäna Kesko både på gräsrots- och ledningsnivå, fortsätter Juha Liikanen, ekonomichef på Enegia.

– Vi får expertis från Enegia som vi inte kan hålla hos oss. Just nu anlitar vi de bästa experterna och deras specialkunskaper. Vi kan förlita oss på att våra fastigheter sköts energieffektivt, säger Suuronen.

Snabb återbetalningstid

Enegia samlar Keskos energiförbrukningsdata på huvudmätarnivå och fördelar dem i nödvändiga delar. Förbrukningsrapporteringstjänsten gör det möjligt att hantera helheten samt heltäckande rapporter över förbrukningen via EnerKey-tjänsten.

– För att vi på ett genuint sätt ska kunna följa vår energiförbrukning måste delområdena mätas separat. På så sätt identifierar vi eventuella energislukare. Om energiförbrukningen ökar på en plats får vi larm om det. Slutresultatet är att vi kan styra vår energiförbrukning i stora fastigheter, då vi kan göra en noggrann analys av timbaserade mätningsdata. Detta återbetalar sig snabbt.

Med hjälp av områdesmätningar får även samtliga hyresgäster sina fakturor med den faktiska kostnaden.

– Om du minskar förbrukningen syns det på fakturan. Detta ger även en tydlig styreffekt mot bra rutiner och miljöhänsyn.

Enegia producerar även faktureringstjänster åt Kesko gällande värme, el och vatten enligt de data som hämtas via EnerKey. Hanteringen av fakturorna har effektiviserats med hjälp av faktureringstjänsten.

– Vi sparar arbetstimmar när vi får allting uppdelat. På det sättet säkerställer vi att fakturorna är adekvat hanterade och kan fånga upp eventuella fel.

Bärare av miljöansvar

2008 anslöt sig Kesko till branschens energiavtal, med syftet att för sin egen del ansvara för internationella åtaganden i arbetet mot klimatförändringar. Kesko nådde de mål som ställts upp för slutet av 2016 med glans och medverkar också i den nya avtalsperioden som sträcker sig fram till 2025. Målet för den nya perioden är att spara minst 7,5 % av helhetsförbrukningen av energi.

Samhällsansvar är en av Keskos strategiska hörnstenar. Effektivare energiproduktion och -användning ger minskad miljöpåverkan.

– Energibesparing är en central uppgift i arbetet mot klimatförändringarna. Kesko är en av föregångarna inom energibesparingar. Vi har ett gott tempo i arbetet med att uppnå målen, berättar Matti Kalervo som är ansvarig chef på Kesko.

– Vi vill vara med i byggandet av ett bättre samhälle. Kunden kan med förtroende besöka K-kauppa oavsett om det gäller fisksortimentet, belysningen eller energiförbrukningen i kyl och frys.

Besparingarna på över 5 miljoner beskriver Kalervo som en win-win-situation.

– Vi sparar och miljön sparar.

Läs mer framgångsberättelser

Referenser

YH Kodit

Referenser

Wihuri

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog