Suurkiinteistöjen omistajat

Kunder

Ägare till stora fastigheter

En effektiv energiförbrukning har en nyckelposition inom hanteringen av stora fastigheter såväl när det gäller driftförhållanden som den framtida värdeutvecklingen.

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog