Nyheter

Smarta fastigheter är delaktiga i användarnas liv

Smarta hushållsapparater och fastighetslösningar kommer att bli allmännare och ger samtidigt energi- och kostnadsbesparingar på upp till 30 procent. Man kan enkelt göra besparingar genom att till exempel optimera uppvärmningen.

En allt mer avancerad teknologi hjälper till att optimera fastigheternas energiförbrukning. Genom att identifiera fastighetsanvändarnas förbrukningsvanor och genom att följa upp användningsgraden kan man klarlägga förbrukningens bottenlast och förbrukningstopparna, vilket gör det enklare att ännu effektivare förutse fastighetens energiförbrukning. Onödiga funktioner i till exempel värmeproduktionen eller belysning bryts med automatik och tas i bruk efter behov.

– Med hjälp av smarta anordningar och automation är det i framtiden möjligt att justera funktionerna optimalt enligt förbrukningsvanor och elprisets utveckling. Det här är redan vardag inom industrin och i större fastigheter, berättar Enegias ICT- och digitaliseringschef Katri Honkonen.

Med hjälp av digitalisering kan man spara upp till 10–30 procent, beroende på utgångsläget. Det finns många nya affärsmöjligheter vad gäller fastigheternas energiförvaltning. Enligt en undersökning som Navigant Research, ett företag specialiserat på marknadsundersökningar, har genomfört skulle den globala marknaden uppgå till 11 miljarder fram till år 2024.

– Förändringar i affärsverksamhetsmiljön är fortlöpande och nya samarbetsmodeller skapas hela tiden. Samma bolag kan vara både vår samarbetspartner och vår konkurrent. I nya byggnader vill man ha smart teknologi som skaffas från ett flertal aktörer för olika behov. I företagen fördjupas sakkunskapen och man fokuserar mer än tidigare.

Förhållandena inomhus kan optimeras med data

Enegia samlar mycket information om energiförbrukning och förbrukningsvanor och bolagets hela serviceutbud bygger på IoT, big data och lösningar med artificiell intelligens. Förbrukningsdata insamlas och följs upp med Enegias verktyg EnerKey för energiförvaltning och hantering av energiinformation.

– Vi känner till exempel mycket exakt till hur förbrukningen av el, vatten eller värme fördelas i olika fastighetstyper. Vi satsar hela tiden mer på att bearbeta information och vi beaktar mer exakt hur vi kan producera information till nytta för våra kunder.

Med de allt mer avancerade verktygen kan vi följa upp fastigheternas energiförbrukning och upprätta budgeter. Dessutom kan man med hjälp av analytik genomföra mångsidiga jämförelseanalyser av energiförbrukning genom att utnyttja information som har insamlats över en lång tidsperiod samt de allmänna trenderna inom området. Med hjälp av den nya teknologin får fastighetsägarna även information om sina fastigheter vad gäller användarkomfort. Man får exakt information om förhållandena inomhus och om kvaliteten på inomhusluften och då kan man följa upp och optimera förhållandena.

Dessutom får man hela tiden exaktare information om miljökonsekvenserna för analys. Eftersom mängden data ökar har Enegia arbetade ännu hårdare för att systemen ska fungera väl och vara säkra, till exempel som skydd mot webbattacker.

– I en snar framtid kan man lättare och mer automatiserat upptäcka förbrukningsavvikelser när artificiell inlärning gör det möjligt för EnerKey-systemet att lära sig självt, vilket betyder att systemet lär sig upptäcka avvikande förbrukning och felaktiga mätningar automatiskt, säger Honkonen.

Smartlösningar till hushållen

Smartlösningarna börjar synas även i hushållen. De första snabba och enkla besparingarna uppstår vanligtvis genom att identifiera felaktiga tidsstyrningar, till exempel vad gäller elektriska separata uppvärmningar, såsom elektrisk frostfriuppvärmning. Till exempel en uppvärmning som kontinuerligt är påslagen i ett höghus och som förbrukar cirka 4 kW betyder kostnader på cirka 10 € i dygnet. På årsnivå uppgår kostnaderna till cirka 3 500 € som man med smart optimering till och med kan halvera. Man kan även göra snabba besparingar genom att styra belysningen.

Genom att följa upp vattenmätningarna med EnerKey-systemet och med hjälp av larmtjänsten kan man även upptäcka vattenläckage. Till exempel ett fortlöpande vattenläckage på 50 l/h kostar cirka 5 €/dygn och nästan 2 000 euro per år. De nya tekniska lösningarna för vattenmätning gör det möjligt att mäta och följa upp en kostnadseffektiv vattenförbrukning.

– I framtiden är det även möjligt för hushållen att i en allt större omfattning utnyttja automation och smarta apparater för till exempel varierad efterfrågan, varvid till exempel uppvärmningstiden för en varmvattenberedare kan justeras och därmed kan elbolagen erbjuda de hushåll som deltar i varierad efterfrågan rabatter på elpriset.

Mer information:

Katri Honkonen, ICT- och digitaliseringschef, tfn 050 384 3772, katri.honkonen@enegia.com

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog