Nyheter

Parma fick en Energichef för fastigheternas energihantering

Betongelementtillverkaren Parma förstärker sitt energihanteringskunnande genom Enegias Energichef-tjänst. Syftet är att effektivisera användningen av energi och vatten genom en korrekt uppföljning på Parmas alla fabriker.

”Vi vill minska vår energianvändning med cirka tio procent under de närmaste åren”, summerar Jouni Erkkilä som är kvalitets- och miljösamordnare på Parma Oy.

Han konstaterar att vid sidan av det egentliga arbetet finns det inte tid eller andra resurser för en djupare analys eller planering av energiärenden. Parma har inte heller en centraliserad underhållsorganisation.

”Vi förväntar oss att Enegia ska underlätta vår energivardag och hjälpa oss att effektivisera vår energianvändning men också utveckla vår verksamhet så att den motsvarar kraven i energieffektivitetslagen.”

Fabrikerna och kontoren tar olika vägar

Erfarenhet av och prov på Enegias tjänster hade Parma redan genom tjänsten EnerKey för förbrukningsuppföljning, som man hade skaffat tidigare. Energieffektivitetslagen sporrade Parma att certifiera ett energihanteringssystem enligt standarden ISO 50001 och fundera över frågor i anslutning till utvecklingsskyldigheter och dokumentering som standarden förutsätter.

Tjänsten EnerKey utvidgades till lösningen Energichef, eftersom Parma ville ha stöd med att identifiera energisparobjekt såväl i fabriker som i kontorslokaler samt de bäst lämpade lösningarna för respektive objekt för att uppnå effektivitet.

”Vi ansåg att det var nödvändigt att göra våra energihanteringsprocesser tydligare. Nu behöver inte enskilda personer på de olika fabrikerna mata in spridd information på Excel”, sammanfattar Erkkilä.

Erkkilä säger att Parmas fabriksfastigheter inte är lika som bär. Detta medför utmaningar när sparmål ska jämföras. Tjänsten Energichef förväntas här komma med goda råd.

Han ger ett exempel på utmaningar i anslutning till energihantering i fabrikshallar. Hallarnas storlek varierar mycket beroende på vilken produkt som tillverkas. Till exempel tillverkningen av hålplattor genererar mycket värme.

”Hålplattsbäddens temperatur stiger till 40–50 grader. I och med att dess yta är stor, fungerar den som ett effektivt värmeelement.”

Tjänsten omfattar alla fabriker, men som piloter med effektiviserad och specificerad uppföljning nämner Erkkilä fabriksfastigheten inklusive kontorsbyggnader i Kangasala samt separeringen av huvudkontorsfastigheten från fabriksfastigheten i Nummela inklusive en effektivisering av kostnadsuppföljningen.

”Målet är att få specificerad information om på vilka objekt energi går åt och hur mycket i fabrikerna och i de övriga fastigheterna till uppvärmning, belysning och annat samt hur stor kontorslokalernas andel är i energianvändningen. I framtiden har fabrikernas energiförbrukningsuppgifter skilts från de administrativa lokalernas uppgifter, till skillnad mot tidigare praxis.”

Vettig användning i huvudrollen

Tjänsten Energichef omfattar en optimering fabrikshallarnas uppvärmning och frånluftsbehov. Fabriksautomation har nu lagts till på vissa fabriker, men Team Manager Elli Ikonen på Enegia säger att installation av husteknik i alla fabriker inte är den bästa medicinen eller en förutsättning när det gäller att spara energi. Kunden är inte heller betjänt av enbart icke-analyserade mätdata som erhålls från systemen.

”En liten fabrik behöver sällan ett heltäckande automationssystem. Det viktigaste är en förnuftig energianvändning”, betonar Ikonen som börjat som Energichef för Parmas tjänster och som satt sig in i Parmas energihanteringsprocesser.

Hon berättar att verksamheten startat utan problem. Fjärrstyrning har införts på de objekt där detta är möjligt. Enegias experter har besökt alla Parmas fastigheter och kartlagt nuläget samt de grundläggande faktorerna för energieffektivitet.

”Planeringsarbetet gör vi tillsammans med kunden. Kunden får tillgång till en utsedd Energichef och dessutom omfattande tillgång till Enegias energihanteringskompetens”, påpekar Ikonen.

Som Energichef ser diplomingenjör Ikonen Parma som ett intressant arbetsfält med lagom utmaningar i form av konkreta produkter och många slags driftställen.

Parma Oy är den största tillverkaren av betongelement i Finland och marknadsledare. Parma har verksamhet på 11 orter. Bolaget är byggnadsproffsens partner och småhusbyggarnas pålitliga elementleverantör som erbjuder kostnadseffektiva och konkreta produkter och helhetslösningar med en förmånlig livscykel.

År 2015 hade Parma en omsättning på 122,4 miljoner euro och 600 medarbetare.

Parma ingår i den internationella Consolis-koncernen, som är den största producenten av lösningar baserade på betongteknik i Europa.

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog