Nyheter

Nytt bastjänstpaket kring energihantering och hållbarhet för Helens företagskunder – framtaget i samarbete med EnerKey

Helens företagskunder får tillgång till ett nytt bastjänstpaket kring energihantering. Tjänsteutbudet förnyas och kommer också att utvidgas under årets lopp så att det tillgodoser även de mest krävande företagskundernas behov med avseende på hållbarhetsrapportering och energihantering.

Helen och EnerKey har ingått ett förlängningsavtal som ger Helens företagskunder tillgång till effektiva verktyg för hållbar energihantering med hjälp av plattformen Powered by EnerKey. Samarbetet som inleddes i juni 2019 med ett pilotavtal har resulterat i en helhet som omfattar energirapportering, hållbarhetsverktyg och energihantering och tillgodoser Helens företagskunders behov på bästa möjliga sätt.

– Bastjänstpaketet omfattar rapportering och uppföljning av energianvändningen och -kostnaderna och möjliggör centraliserad hantering av energianvändningen i stora fastighetsmassor. Tjänsten utvecklades och pilotförsöket genomfördes tillsammans med kunderna, och pilotkunderna har varit nöjda med tjänstepaketet. I och med det nya bastjänstpaketet moderniseras också de nuvarande rapporteringssystemen, berättar Jyrki Eurén som basar för Helens företagsförsäljning.

– Samarbetet med Helen som började som ett pilotavtal har varit lyckat och det är fint att vi tillsammans kan erbjuda Helens företagskunder marknadens mest avancerade verktyg för hållbar energihantering. Energieffektivitet och hållbart resursutnyttjande har en nyckelroll i att stoppa klimatförändringen, och vi på EnerKey vill hjälpa Helens företagskunder att minska miljökonsekvenserna av deras verksamhet, kommenterar EnerKeys Vice President Jaakko Huhta.

 

Mer information:

Helen Oy, Jyrki Eurén tel. +358 40 5028 544, jyrki.euren@helen.fi

EnerKey Oy, Jaakko Huhta, tel. +358 400 292 257, jaakko.huhta@enerkey.com

 

*******

Helen

Helen Ltd’s energy production is awarded as the most efficient in the world. We have over 450,000 customers throughout Finland. We cover more than 90 % of Helsinki’s heating needs with district heating and we are expanding energy-efficient district cooling in Helsinki. We are constantly developing more and more environmentally friendly and innovative solutions for the benefit of our customers. We aim to achieve 100% carbon neutrality in our energy production by 2035.

www.helen.fi

 

EnerKey

EnerKey Sustainability & Energy Management System (SEMS) is the Nordic region’s leading cloud-based SaaS solution for managing energy data and processes. It holds ISO 50001 and ISO 14001 certification. The sustainability features include emissions reporting, waste reporting, traffic fuel monitoring and indoor air quality.

EnerKey SEMS is used by more than 1,000 of our customers. EnerKey manages consumption data generated by more than 100,000 measurement points across 15,000 properties. EnerKey can also be branded with your organisation’s own logo and visual appearance for your customers’ use as a white label platform solution – Powered by EnerKey.

www.enerkey.com –  poweredby.enerkey.com

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog