Nyheter

Nya EnerKey är en föregångare inom energiförvaltning

EnerKey, en energirapporteringstjänst utvecklad av Enegia, har förnyats. Bolaget har utvecklat tjänsten allt mer i riktning från energirapportering till förvaltning. Tack vare de nya egenskaperna blir uppföljningen och förvaltningen av energiförbrukning tydligare. Samtidigt effektiviseras utnyttjandet av mätdata och analyser.

Enegia har lanserat den förnyade energirapporteringstjänsten EnerKey. Med hjälp av den förnyade tjänsten vill företaget på ett tydligare sätt lyfta fram energiförbrukningens effektivitet och förvaltning för användarna.

Den nya EnerKey-tjänsten omfattar egenskaper med hjälp av vilka man kan följa upp energiförbrukningen ännu mer exakt än tidigare. Tjänsten sammanfattar automatiskt för användaren en helhetsbild av energiförbrukning, avvikelser och åtgärder. Dessutom kommer tjänsten att inom en snar framtid omfatta egenskaper för uppföljning och budgetering av kostnader samt en ansvarsrapportering, vilka gör uppföljningen av energiförbrukningen och energiförvaltningen enklare.

– Förnyade EnerKey gör det enklare att skapa en tydlig helhetsbild av energiförbrukningen och de kostnader den medför. Användaren kan följa upp var energin förbrukas och hämta rapporter, till exempel på veckonivå. Experter inom energibranschen kan utnyttja de nya egenskaperna för att upprätta analyser och därmed dra all nytta av mätdatan, berättar Enegias ICT och Digitalisation -chef Katri Honkonen.

Analytik och maskininlärning effektiviserar kundernas affärsverksamhet

Enegia satsar kraftigt på att utveckla tjänsten även under innevarande år. Tack vare de nya egenskaperna och de moderna teknikerna för användargränssnitt är informationssökningen effektiv. Tjänsten utvecklas i framtiden även vad gäller analytik och maskininlärning, vilket gynnar kundernas affärsverksamhet.

– EnerKey har en lång historia och vi har tillgång till en enorm mängd uppmätt data i vårt informationssystem, vilket betyder att upprättandet av jämförelseanalyser mellan olika slags byggnader är omfattande. Tack vare förnyelsen kommer EnerKey ett brett verktyg inom energiförvaltning. Tjänsten har utarbetats i enlighet med ISO 5001-certifikatet, konstaterar Honkanen.

Enegia lanserar nya egenskaper i tjänsten under innevarande år. Den första av dem kan tas i bruk i januari, då förbrukningsprognoser läggs till i tjänsten.

Mer information:
Katri Honkonen, Vice President, ICT och Digitalisation, Enegia Group Oy, katri.honkonen@enegia.com, +358 50 384 3772

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog