Nyheter

Naps Solar, föregångare inom solenergi, och Enegia, ledande energikonsult, tecknar ett samarbetsavtal

I energieffektivitetslagen ställs krav på företag som förutsätter energikunnande. När miljömedvetenheten ökar intresserar även ansvarsfull energiförbrukning. Samtidigt ökar energins betydelse, användningen effektiveras och energisystemen blir mångsidigare.

Man söker i allt större omfattning expertstöd vad gäller energiupphandling och styrning av förbrukning samt vad gäller val som är de rätta ur företagets perspektiv. Naps Solar Systems Oy och Enegia Group Oy tecknade ett samarbetsavtal där man kom överens om att som stöd för kunderna kombinera den lokala produktionen av solenergi med Enegias EnerKey-system.

Traditionellt har energins betydelse för företagen konkretiserats som en kostnad eller i en krissituation. För närvarande lever energibranschen i en kraftig brytningstid då verksamhets- och produktionsmiljön, förbrukningsvanorna och klimatet förändras. Samtidigt ökar energins betydelse, användningen effektiveras och energisystemen blir mångsidigare. Energiförvaltningen inom företagen har blivit en allt mer komplex fråga och utöver ekonomiska mätare hör den dessutom allt oftare samman med ansvarsfaktorer.

Inom företagen behöver man en allt djupare energisakkunskap. När de inhemska experterna hade konstaterat detta sammanställde de årtionden av sitt kunnande: Naps Solar, föregångare inom solenergi, samt Enegia, marknadsledande inom hanteringssystem för energiinformation tecknade ett samarbetsavtal, där den information som Naps solenergisystem producerar kombineras med Enegias EnerKey-system.

EnerKey-systemet sammanställer energiförbrukningsinformation från hundratals organisationer och tusentals objekt enligt energikälla. Med hjälp av detaljerad energiinformation är det möjligt att fatta energibeslut baserade på fakta, som är både kostnadseffektiva och hållbara ur miljöperspektiv.

”Vid utvecklingen av energiförvaltning utgör högklassig och aktuell information den grund på vilken förändringen byggs. Människorna fattar besluten. Endast en engagerad personal kan genomföra ändringen i en ekvation bestående av energieffektivitet, resurseffektivitet och miljövänlighet. Den rätta ekvationen är en mer mångfacetterad fråga. Den måste lösas från fall till fall. För detta vill vi erbjuda ett mer omfattande stöd än tidigare”, beskriver Enegias verkställande direktör Kalle Ahlstedt den samarbetsstrategi som bolaget har valt.

Naps Solar är Enegias enda solenergipartner. Enegia tecknar endast sakkunnigavtal med experter som har ett långvarigt förtroende. Naps har levererat över 250 000 solenergisystem under sina nästan fyrtio verksamhetsår. Naps system har installerats i över 140 länder som olika separat- och nätanslutna lösningar.

”Enegia är den ledande experten inom energiförvaltning i Finland och EnerKey-systemet är som marknadsledande den mest pålitliga källan för företagens energiinformation. Vi är övertygade om att en kombination av Naps solenergisystem och EnerKey-tekniken kommer att erbjuda nytta för kunderna. Med hjälp av EnerKey syns fördelarna med det högklassiga solenergisystemet som konkreta tal för dem som ansvarar för företagets energifrågor och man kan dra ännu mer nytta av solenergisystemen”, berättar Jussi Ojanen, verkställande direktör vid Naps.

Mer information:
Naps Solar Systems Oy:
Verkställande direktör Jussi Ojanen jussi.ojanen@napssolar.com eller +358 50 453 6801

Enegia Group Oy:
Verkställande direktör Kalle Ahlstedt, kalle.ahlstedt@enegia.com eller +358 50 453 3507

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog