Nyheter

Energieffektivitet en del av det vardagliga arbetet i Wihuri

Det internationella konglomeratet Wihuri vill främja sin energieffektivitet. Genom att länka Enegias experthjälp till den egna personalens och serviceföretagens energitänkande kan man snabbare nå sina mål.

Enegia hjälper Wihuri att rationalisera sin energiförbrukning särskilt där energiförbrukningen är stor. Enligt Wihuri-koncernens fastighetschef Timo Numminen uppgår koncernens totala energiförbrukning i Finland till 90 gigawattimmar. Lejonparten av detta utgörs av el, 72 procent.

Koncernen har verksamhet på tiotals orter i Finland, inom fyra affärsområden. De är teknisk handel, förpackningsindustri, luftfart och grossisthandel för dagligvaror.

Wihuri har anslutit sig till frivilliga energieffektivitetsavtal för stora företag, vilka i Finland spelar en central roll vad gäller att verkställa skyldigheterna enligt EU:s direktiv om energieffektivitet. Den nya avtalsperioden för energieffektivitet gäller åren 2017–2025.

Avtalet förpliktar

Avtalet om energieffektivitet förpliktigar företag inom handeln att effektivisera sin energiförbrukning med 7,5 procent under den nya avtalsperioden.

”Wihuri kan märkbart effektivisera sin energiförbrukning. Det officiella delmålet för år 2020 är fyra procent, vilket vi enkelt kan nå. Vårt eget mål är tuffare”, säger Numminen och påpekar att kartläggningen av den inledande situationen ännu behöver finslipas.

Enligt honom förbrukar förpackningsindustrin mest energi i Finland. Wipak, som ingår i Wihuri-koncernen, tillverkar förpackningsmaterial och förpackningar för livsmedelsindustrin och hälsovården i Nastola, Valkeakoski och Lahtis.

”Inom förpackningsindustrin finns även den största potentialen för elbesparing. Inom produktionen uppstår rikligt med värme som kan återvinnas ännu effektivare än idag. Vi återvinner värmen även i Metro-partiaffärerna där särskilt de stora kylutrymmena producerar värme”, förklarar Numminen.

Wihuri tecknade i augusti 2016 ett avtal med Enegia om tjänsten Energichef för att kartlägga potentialen för energieffektivitet och för att hitta fungerande lösningar för att göra besparingar samt för att få kunskap om energiförbrukning och effektivisering.

”Inom förpackningsindustrin arbetar vår egen underhållspersonal som på ett utmärkt sätt sköter de energifrågor som hör samman med fastigheten. En utomstående energichef ger oss ändå alltid ny information och nytt kunnande”, säger Numminen.

Små förändringar ger stor effekt

Som Wihuris Energichef fungerar diplomingenjör, Account Manager Elli Ikonen från Enegia. När tjänsten inleddes besökte Enegias expertteam Wihuris alla fastigheter och kartlade åtgärderna för energieffektivisering. Detta blev en bra grund för Energichefens arbete.

”Vi har gått igenom cirka fyrtio olika objekt. Från Rovaniemi i norr till Vanda i söder”, förtydligar Ikonen.

Hon bedömer att energieffektiviteten kan förbättras märkbart med ett flertal små åtgärder, inte egentligen med några stora enskilda fall.

”Särskilt ventilationen, belysningen och återvinnandet av spillvärme hamnade under luppen.”

Trots en bra planering eller modern teknik får man inte ut allt från fastigheternas ventilation och uppvärmning ifall de anställda inte engagerar sig och beaktar energifrågor. Ikonen ser handledning till Wihuris fastighetsskötare vad gäller förnuftig energiförbrukning som en av sina viktigaste uppgifter.

”De anställda hos Wihuri är både djärva och positivt inställda”, säger Ikonen glatt.

Energichefen kompletterar EnerKey

Timo Numminen säger att lösningen Energichef var ett naturligt val efter den tidigare Enegia-erfarenheten.

”Enegia har redan i flera år skött vår elupphandling. Inom energiförvaltnings- och rapporteringstjänster drar vi nytta av EnerKey, på vilken lösningen Energichef fungerar väl med den befintliga källinformationen.”

Numminen förväntar sig att Energichefen tar egna initiativ: planmässigt arbete, förslag och aktivt handlade vad gäller att handleda såväl serviceföretagen som den egna underhållspersonalen i att upptäcka var man kan spara energi. Våra egna resurser räcker inte till för ett sådant arbete.

”Vi har positiva erfarenheter av tidigare tjänster. Även samarbetet med Energichefen har fungerat enligt förväntningarna”, säger Numminen tacksamt.

 

Wihuri är ett internationellt konglomerat – ett finskt familjeföretag – som verkar inom fyra affärsområden inom industri och handel. Koncernen sysselsätter över 5 000 personer. Vi finns i cirka 30 länder, på tre kontinenter.

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog