Nyheter

Enegia säljer sin EPC-tjänst till LeaseGreen Suomi Oy

Finlands ledande oberoende energiexpertföretag Enegia säljer sin projekttjänst inom energieffektivitet till LeaseGreen Suomi Oy.

– Enegia har preciserat sin strategi. Vi fokuserar på elmarknads- och energihanteringstjänster. LeaseGreen Suomi är en innovativ aktör och i dess portfölj passar EPC-tjänster, säger Niko Mähönen, ekonomidirektör vid Enegia.

– EPC-projekttjänster genomför projekt inom energieffektivitet för kunden som nyckelfärdiga projekt. Projekten finansieras genom energibesparing. Målgruppen är stora fastigheter från bostadsaktiebolag till industrifastigheter. Till tjänsten fogas alltid åtminstone för garantitiden EnerKey- och distanstjänster för att verifiera spareffekterna och för att säkerställa funktionen, säger Terhi Harjulehto, ansvarig direktör för energieffektivitetstjänster.

– Storleken på projekten varierar från några tusen euro upptill en miljon euro och leveranstiden varierar mellan fyra och åtta månader, fortsätter Harjulehto.

– Enegias EPC-tjänster kompletterar utmärkt vårt tjänsteurval. Vi känner människorna i teamet och deras yrkesskicklighet, därigenom får kunderna också i fortsättningen tjänsterna smidigt och högkvalitativt, säger Tomi Mäkipelto, verkställande direktör för LeaseGreen Suomi.

Ytterligare information:

Niko Mähönen, ekonomidirektör, Enegia, tfn. 040 587 3870, niko.mahonen@enegia.com
Terhi Harjulehto, direktör, energieffektivitetstjänster, Enegia, tfn. 040 708 9011, terhi.harjulehto@enegia.com
Tomi Mäkipelto, verkställande direktör, LeaseGreen Suomi Oy, tfn 050 370 4092, tomi.makipelto@leasegreen.fi

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog