Nyheter

Enegia och Fatman har tecknat ett partnerskapsavtal

Tack vare den tekniska utvecklingen förbättras fastigheternas förutsättningar för energi-, miljö- och kostnadseffektivitet. Det har aldrig tidigare varit möjligt att samla in så exakt och övergripande information som stöd för fastighetsförvaltningen. Samtidigt ökar kraven på datahantering. Den kontinuerligt ökande mängden information och automatiserade processer måste kunna granskas med hjälp av verktyg som har utarbetats särskilt för detta ändamål.

Enegias EnerKey erbjuder verktyg för hantering av energidata samt för effektiv styrning av processer som använder denna information för till exempel energianalyser, kostnadskalkyler samt hantering av faktura- och energiinvesteringar. Den här helheten kompletteras av programvaran Fatman Frame för verksamhetsstyrning av fastigheter och avtalshantering. Tillsammans erbjuder dessa två lösningar ett heltäckande datasystempaket för fastigheternas ägare och innehavare.

”Utmaningarna vad gäller kundbehovens mångfald löses bäst genom samspel. Jag anser att kundorientering är den viktigaste egenskapen hos en bra leverantör – att man på ett äkta sätt bryr sig om kundens totala behov och hittar bästa möjliga lösning. Ibland innebär det att man vid sidan av sin egen lösning måste hittar en bra partner som kan komplettera utbudet. Ibland innebär det att man delvis eller till och med helt i stället för sin egen lösning måste föreslå något som passar kunden bättre”, konstaterar Ossi Talvitie, verkställande direktör vid Fatman Oy.

Talvitie fortsätter ”För att nå framgång på marknaden måste man vara bäst inom sitt kärnområde. Jag anser att vi är det vad gäller produktionsstyrning inom fastighetsförvaltning – det vill säga fastighetsdagboken – samt fastigheternas avtalshantering. Om det egna utbudet är alltför snävt inom ett område känns det förnuftigt att leta fram Finlands bästa aktör till kunden och att säkerställa att den egna programvaran fungerar sömlöst med systemet i fråga. Inom energistyrning är Enegia en sådan samarbetspartner. Därför har vi satsat mycket resurser på att kunna erbjuda kunden en fungerande helhet med hjälp av vårt Frame-system och Enegias EnerKey-program. Vi satsar på kundupplevelser genom att erbjuda en integrationslösning mellan systemen.”

”Ingen lösning kan lösa alla problem och därför är det bäst att inom varje område välja ett system som är specialiserat på området i fråga. Där som EnerKey erbjuder arbetsredskap för att uppnå energieffektivitet utgör fatman en utmärkt lösning för fastigheternas produktionsstyrning och avtalshantering. Utgångspunkten för båda programvarorna är densamma; att erbjuda verktyg som kompletterar varandra för hantering av de informationsmängder som behövs för effektiv fastighetsskötsel. Vi är glada för dessa utgångspunkter, både för vår egen och för våra kunders räkning. Tillsammans kan vi föra frågor som rör fastighetsägarna och miljön vidare”, säger Kalle Ahlstedt, verkställande direktör vid Enegia.

EnerKey-partnerna producerar applikationer och tjänster som tangerar EnerKeys funktionalitet och inom de egna områdena erbjuder de bästa lösningarna inom branschen. Tillsammans med sina samarbetspartner erbjuder Enegia sina kunder ett nätverk som på ett flexibelt sätt kan erbjuda helhetslösningar som överskrider gränserna mellan enskilda applikations- eller servicehelheter. I nätverket kan EnerKey-användare välja lösningar för varje separat behov och vars kompabilitet med EnerKey har säkerställts.

Samarbetsparternas lösningar är inte beroende av EnerKey och Enegia. I sin verksamhet främjar Enegia öppenhet och agerar tillsammans med olika lösnings- och serviceleverantörer för att göra det möjligt för EnerKey-användare att snabbt uppnå den målsatta energi- och miljöeffektiviteten enligt varje användares situation.

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog