Nyheter

Enegia Group Oy byter vd, Kalle Ahlstedt vald som ny verkställande direktör

Kalle Ahlstedt, DI, har valt till ny verkställande direktör för Enegia.

Ahlstedt, 48, har tidigare fungerat på Fortum inom flera olika affärsledningsuppgifter sedan 1997. Senast har han ansvarat för nya affärsverksamheter och deras utveckling på Fortum. Ahlstedt har också fungerat inom flera olika förtroendepositioner under sin karriär inom energibranschen. Ahlstedt tillträder sina uppgifter 3.10.2016 och rapporterar direkt till koncernstyrelsen. Enegias nuvarande vd Tommi Vekka, som är en storägare i koncernen, blir medlem i koncernstyrelsen.

”Energibranschens vändpunkt började 1995 då elmarknaderna frigjordes. Jag har följt branschen från en utsiktspunkt och samtidigt också Enegias tillväxt på marknaden. Jag ser att Enegia har att erbjuda lösningar som skapar mervärde och som är konkurrenskraftiga för både nuvarande och nya kunder. Vi kan omfattande erbjuda våra tjänster till exempel till energibolag. Jag tror att turbulensen på elmarknaderna fortsätter och Enegia har som ledande företag inom sin bransch utmärkta möjligheter att växa ännu”, säger Enegias nya vd Kalle Ahlstedt.

Enegia är Finlands ledande oberoende företag på energimarknaden som erbjuder expert- och energihanteringstjänster. Vårt serviceutbud täcker omfattande lösningar inom energiupphandling, -försäljning, -användning och produktionshantering samt effektivering. Våra kunder består av företag, fastighetsägare, energibolag och den offentliga sektorn, som vi betjänar med ett aktivt och långvarigt samarbete som mål. I Enegia arbetar ca 170 experter inom energibranschen och dess verksamhetsområde täcker Finland och Sverige.

Tilläggsuppgifter:

Tommi Vekka
+358 50 563 2853
tommi@vekka.com

Kalle Ahlstedt
+358 50 453 3507
kalle.ahlstedt@enegia.com

Pekka Paalanne
Styrelseordförande
+358 40 544 9909

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog