Nyheter

Enegia genomför koncerninterna uppdelningar

Här hos Enegia vill vi säkerställa de bästa förutsättningarna att utveckla våra tjänster. Avsikten med de förändringar som vi presenterar i detta meddelande är att framöver erbjuda våra kunder ännu bättre experttjänster än tidigare. Detta kräver inga åtgärder från kundernas sida.

Enegia Consulting Oy förbereder två partiella koncerninterna uppdelningar enligt följande:

1. Enegia Energy Management Services Oy (nytt företag som grundas i samband med uppdelningen)

  • Företaget som grundas övertar Enegia Consulting Oy:s affärsverksamhet när det gäller att samla in och förädla, liksom att använda och hantera energidata.
  • Enhetens kärnkompetens är energiledarskap och affärsmodellen bygger på energins mätdatabas samt de applikationer och experttjänster som tas fram utifrån den.
  • Exempel på sådana tjänster är rapport- och faktureringssystemet Enerkey, en energichef som står till tjänst samt övriga relaterade experttjänster.

2. Enegia Market Services Oy (nytt företag som grundas i samband med uppdelningen)

  • Företaget som grundas övertar den del av Enegia Consulting Oy:s affärsverksamhet som erbjuder elanskaffning främst till små och medelstora företag samt offentliga sektorn.
  • Det nya företaget erbjuder tjänster såsom de fasta prissättningssystemen Standard och Premium samt övriga relaterade experttjänster.

3. Enegia Consulting Oy fortsätter med sin verksamhet efter den partiella uppdelningen förutom när det gäller ovan nämnda affärshelheter som i samband med uppdelningen överförs till de nya juridiska företagen som grundas.

  • De tjänster som blir kvar hos Enegia Consulting Oy är marknadstjänster såsom balansmodellen och kontrollrumstjänsten för storkunder, samt övriga relaterade experttjänster.

Enegias avtal med kunder och samarbetspartner förblir i kraft trots uppdelningarna. Avsikten är att båda uppdelningarna träder i kraft 31.10.2017. I samband med att förändringarna sätts i verket överförs avtal, förpliktelser och andra rättsliga förhållanden för affärsområdena i fråga direkt till de företag som ska grundas, det vill säga till Enegia Energy Management Services Oy och Enegia Market Services Oy. Efter uppdelningen fakturerar varje företag för sina tjänster i enlighet med avtalen. Resten av avtalen, förpliktelserna och övriga rättsliga förhållanden förblir oförändrade i företaget Enegia Consulting Oy. Uppdelningarna inverkar inte på Enegia Portfolio Services Oy:s och intStream Oy:s kundrelationer.

Adressen till de båda företagen som grundas kommer att vara samma som för företaget Enegia Consulting Oy: Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä.

Din kontaktperson vid Enegia förblir densamma.

Närmare upplysningar om uppdelningarna lämnas av försäljnings- och marknadsföringsdirektör Tuomas Savola samt verkställande direktör Kalle Ahlstedt.

Tuomas Savola
Försäljnings- och marknadsföringsdirektör
tuomas.savola@enegia.com
+358 40 159 5939

Kalle Ahlstedt
Verkställande direktör
kalle.ahlstedt@enegia.com
+358 50 453 350

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog