bärbar dator

Nyheter

Enegia blir EnerKey-drivet expertföretag inom energiledning

Finlands ledande oberoende expertföretag inom energibranschen Enegia säljer sina energimarknadstjänster till Gasum, Nordens ledande aktör inom gas. I och med affären kommer Enegias strategi ha ett starkt fokus på de växande energiledningstjänsterna EnerKey.

Enegia Group Oy undertecknade den 19.6.2018 ett köpeavtal om försäljning av energimarknadstjänsterna till Gasum Ab. I affären ingår Enegia Consulting Oy:s, Enegia Portfolio Services Oy:s och intStream Oy:s aktier. Energimarknadstjänsterna fortsätter sin verksamhet och tillhandahåller sina tjänster till de befintliga kunderna. De cirka 35 anställa på energimarknadstjänsterna flyttas över till Gasum i samband med affären. Affären måste få myndigheternas godkännande och förväntas ske i början av hösten 2018.

I och med affären blir Enegia en fokuserad expertaktör inom energiledning som drivs av EnerKey. Den strategiska omorganisationen på Enegia som inleddes förra året är nu genomförd. Samtidigt är vi nöjda med att Gasum som den nya ägaren av energimarknadstjänsterna även förstärker denna vidareutveckling och expansion av verksamheten,” säger Enegia Group Oy:s vd Kalle Ahlstedt.

Energiledningssystemet EnerKey är den obestridda marknadsledaren i Finland inom energidatahantering i fastigheter. Dessa skalbara tjänster har också en växande och internationell potential, vilket skapar utmärkta förutsättningar för framtida tillväxt och framgång.” säger Ilari Anttila, som började som ny verkställande direktör för Enegia Energy Management Services Oy i maj.

Med Gasum som ny ägare kan vi utveckla energimarknadstjänsterna till en ny nivå genom att utnyttja båda bolagens mångsidiga spjutspetskompetens inom energibranschen,” säger Mikko Askolin, Vice President, energimarknadstjänster på Enegia.

”Energibranschen och gasmarknaden förändras snabbt. Kompetensen hos experterna på Enegia vidgar och stärker Gasums tjänstekoncept. Förvärvet gör att vi kan erbjuda ännu mer heltäckande tjänster åt våra befintliga kunder och vara vägvisare inom energibranschen,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

Ytterligare information:

Kalle Ahlstedt, vd, Enegia Group Oy
tfn + 358 50 453 3507, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Mikko Askolin, Vice President, energimarknadstjänster,
tfn + 358 40 841 9462, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Jouni Haikarainen, chef, naturgas, Gasum Ab,
tfn + 358 40 709 5690, fornamn.efternamn(a)gasum.com

 

Enegia är en av de ledande, oberoende expertorganisationerna inom energibranschen i Norden. Över hälften av de hundra största företagen i Finland använder Enegias tjänster och Enegiakoncernens omsättning var cirka 119,7 miljoner euro 2017. Enegias elhandel uppgår till 15 TWh, vilket utgör cirka en femtedel av elförbrukningen i Finland. Enegias EnerKey-system är Nordens ledande ledningssystem för energidata och energiprocesser. Systemet används av cirka 300 organisationer och hanterar förbrukningsdata från 75 000 mätpunkter i 15 000 fastigheter. Enegias majoritetsägare är det finska riskkapitalbolaget Vaaka Partners Oy. www.enegia.com

 

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Bolaget tar naturgas till Finland och främjar en cirkulär ekonomi genom att behandla avfall och producera biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion, till industrin samt till landtrafik och sjötrafik. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Bolaget har ett nätverk av tankningsstationer för gas även för tunga fordon. Dotterbolaget Skangas är ledande aktör inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.fi

 

 

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog