EnerKey - Sustainability and Savings

Vi förbinder oss att alltid arbeta i enlighet med våra värderingar, producera kostnadsbesparingar, mervärde och neutral information för våra kunder.

Boka ett möte

EnerKeys historia

EnerKey har skapats av behovet för ansvarsfull och kostnadsbesparande energihantering. Efter många förändringar och omvägar har EnerKey utvecklats till en stark kärna för energieffektivitet och energiledning som en kundorienterad, pålitlig och ansvarsfull aktör.

Historien om EnerKey är en historia om nyskapande och mod, baserat på en vilja att alltid betjäna sina kunder i en föränderlig värld. Vi är kompromisslösa i vår verksamhet och tar alltid fram de lösningar som är de bästa för kunden. Vi förbinder oss att arbeta i enlighet med våra värderingar, producera kostnadsbesparingar och mervärde för våra kunder.

Idag är de trofasta kunderna och den kunniga personalen de viktigaste resurserna. Vi bistår våra kunder i alla frågor som gäller energihantering.

 

Samarbetet baserar sig på en resultatrik, långvarig och pålitlig verksamhet till förmån för kunden. Vi bygger upp framtiden tillsammans.

Vi ser vår energihantering som en viktig del av företagets samhällsansvariga verksamhet. Tack vare våra tjänster sparar våra kunder i sin energiförbrukning och minskar sålunda miljöeffekterna av sina egna handlingar. Vi iakttar höga etiska principer i vår affärsverksamhet. Vi erbjuder vår personal goda arbetsförhållanden och en trygg arbetsmiljö och ser till att personalen bemöts rättvist.

I framtiden vill vi erbjuda högklassiga experttjänster inom energieffektivitet och energiledning för en allt bredare kundkrets.

EnerKey – Sustainability and Savings

Vårt företags värderingar

 • Kundorientering

  Vi är kundorienterade: EnerKey och vår personal stöder och underlättar din energihantering och främjandet av en hållbar utveckling. Vi lyssnar, identifierar och förutspår våra kunders behov. På så sätt säkerställer vi mervärdet som kunden får. Vi producerar hållbara lösningar. Vår fortlöpande utvecklingsprocess baserar sig på en aktiv uppföljning av verksamhetsmiljön och förutsägelse av förändringar. Våra förslag till lösning betjänar inte endast dina nuvarande utan också dina framtida behov.

 • Pålitlighet

  Vår expertis och vårt öppna arbetssätt väcker tillit. Vi värdesätter våra medarbetare, kunder och partner. Vi är en förutsägbar aktör.

 • Resultatinriktning

  Vi ställer ribban högt. Vi håller våra löften. Vi är lösningsorienterade och påhittiga. Vi hjälper dig att spara energi så att du kan förbättra ditt resultat.

 • Ansvarsfullhet

  Vi vill vara vägvisare, vi producerar våra tjänster ansvarsfullt och högklassigt. Våra lösningar främjar våra kunders ekologiska och ekonomiska mål. Vi bygger tillsammans upp en hållbar framtid.

EnerKey Group

EnerKey som företag

Kontor
Jyväskylä och Helsingfors

Verksamhetsområden
Finland och Norden. Globala tjänster via partnernätverk.

Kunder
EnerKey används inom över 1000 kunder. Med hjälp av EnerKey mäts förbrukningen i 100 000 mätpunkter i över 15 000 fastigheter.

Personal
60

Koncernstrukturen

EnerKey Group Oy, som varit verksam sedan år 1995, ägs av Vaaka Partners Oy (över 50 %) och den operativa ledningen. Till koncernen hör EnerKey Oy som är verksam under EnerKey-varumärket.

Moderbolag EnerKey Group Oy
organisationsnummer 2628229-6

EnerKey Oy
organisationsnummer 2840649-1

Ägande

EnerKey Group Oy ägs av den operativa ledningen och fonden [Vaaka Partners Buyout Fund II Ky] (över 50 %) som förvaltas av finländska kapitalinvesteringsbolaget Vaaka Partners Oy. Fonden har institutionella placerare och den huvudsakliga placerargruppen utgörs av finländska och internationella pensionsförsäkringsbolag. Närmare information om Vaaka Partners.

Kundregisterbeskrivning

Läs EnerKeys kundregisterbeskrivning här.

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog