Fördelning av energifakturor

En fördelning av energifakturor sparar dina resurser

Följ behändigt upp fastighetens interna elförbrukning. I fördelningstjänsten av energifakturor fördelar vi energikostnaderna för olika affärsverksamheter och processer på dina vägnar. Vi möjliggör även en fakturering av hyrestagare som grundar sig på den verkliga energiförbrukningen eller på ett överenskommet fördelningssätt.

Vi kombinerar elenergi- och elöverföringsfakturorna och tar fram ett faktureringsunderlag för fastighetens ägare. Vi fakturerar också slutanvändarna i företag som ingått samköp.

På så sätt kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet!

För vem är en fördelning av energifakturor lämplig?

Fördelningen av energifakturor lämpar sig särskilt väl för fastighetsmanager som fastighetsägaren gett i uppdrag att sköta hanteringen av faktureringen av hyrestagare, inklusive energifaktureringen.

I fördelningstjänsten av EnerKeys energifakturor inkluderar vi i fakturorna förutom den energi som förbrukats även överföringskostnaderna som ofta glöms bort.

 

Denna tjänst sparar automatiskt och på ett extremt transparent sätt kostnader som hänför sig till själva fastigheten, eftersom hyrestagarna genuint betalar för sin egen förbrukning och fastigheten tar hand om resten.

Genom tjänsten analyserar vi och granskar även kostnaderna som hänför sig till fastigheten. En väsentlig del av tjänsten är också upprätthållandet av en förteckning över hyrestagare och hantering av ändringssituationer när hyrestagare flyttar in eller ut från fastigheten.

"Ett långt samarbete med Enegia har gett besparingar på 5 miljoner årligen."

Matti Kalervo, Director of Corporate Responsibility, Kesko Oyj Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog