Energichef

Toppexpert inom energieffektivitet

Bli energieffektiv med energichefen

Genom att välja energichefen får du tillgång till en expert som känner till lagarna, avtalen och normerna. Energichefen stöder sig på kundens befintliga system och kan ge dig tillgång till bästa praxis från andra företag och städer.  Tjänsten, som har ett fast pris, ger kunden tillgång till branschledande kompetens utan separat rekrytering. Tjänsten lämpar sig såväl för företag som kommuner, särskilt de som anslutit sig till energieffektivitetsavtal.

Energichefen är en experttjänst som hjälper ditt företag i alla frågor som gäller användning och inköp av energi. Oavsett om din organisation verkar inom den offentliga eller privata sektorn ger denna tjänst till ett fast pris dig tillgång till branschledande expertis utan separat rekrytering.

Antti Niemi

Energichefen är din expert i alla frågor som gäller användning och inköp av energi.

Antti Niemi, energichef

  • Producerar önskade omständigheter i fastigheterna med optimal energiförbrukning.

  • Hjälper kunden att köpa energi till rätt pris.

  • Ger aktuell respons på hur energi används och hur effektiviteten utvecklas.

  • Hjälper och utbildar kundens personal i uppgifter inom energihantering.

Vad gör Energichefen?

Energichefen identifierar potentialen inom energieffektivitet och föreslår och vid behov genomför de bästa lösningarna för att utnyttja den. Vi tar hand om skyldigheterna i energieffektivitetslagen och uppgifterna i anslutning till energieffektivitetsavtalet åt dig. Energichefen producerar önskade omständigheter i fastigheterna med optimal energiförbrukning, hjälper dig att köpa energi till rätt pris och ger aktuell respons på hur energi används och hur effektiviteten utvecklas.

Mer information

Energichefens uppgift och tjänstens innehåll anpassas alltid efter kundens behov och verksamhetens mål definieras tillsammans.

Ta kontakt

Vilka verktyg har Energichefen i sin verktygslåda?

  • Utbildning och erfarenhet inom energifrågor
  • Tjänsten EnerKey
  • Enegias heltäckande expertresurser och kunnande
  • Kvalitetsgaranti och engagemang för de överenskomna målen

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog