Luminen maisema Sodankylästä

Sodankylä panostaa aidosti energiatehokkuuteen

EU edellyttää julkisen sektorin toimijoita ottamaan edelläkävijäasemaa energiatehokkuuden kehittämisessä. Energia on kuntien toimitiloissa, katuvalaistuksessa ja kuntateknisissä toiminnoissa tärkeä kustannustekijä, johon tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota.

Sodankylä sijaitsee Lapin maakunnassa, napapiirin pohjoispuolella. Helposti unohtuu, että pohjoisen olosuhteet vaikuttavat osaltaan merkittävästi energiankäyttöön.

— Kun pakkasasteet laskevat parhaimmillaan jopa 30-40 asteeseen pidemmäksikin aikaa, vaikuttaa se tietenkin merkittävästi myös energiankulutukseen, sillä lämmitykseen kuluu yllättävän paljon energiaa, toteaa Sodankylän tekninen johtaja, Matias Yliriesto.

Energiatyöryhmä suunnittelee ja tarkkailee

Sodankylässä on huomattu, että selkeät tavoitteet, huolellinen suunnittelu ja aktiivinen kulutuksen seuranta tuovat ryhtiä tekemiseen. Sodankylän kunnan vuosittainen energiakulutus on noin 36 GWh, joka tarkoittaa kuluina yli 2,7 miljoonan euron laskua kuntalaisille. Tavoiteltava 7,5% säästö pienentäisi kuluja noin 195 000 euroa vuodessa. Sodankylässä jatkuvaa ja määrätietoista parantamista on haettu energiatyöryhmän avulla, jossa eri hallinnonalojen viranhaltijat sekä kunnan konserniyhtiöt ovat edustettuina. Energiansäästöön erikoistunut EnerKey tuo ulkopuolista näkemystä ja sparrausta työryhmään.

— Energiatyöryhmällämme on hyvä, laaja kokoonpano eri konserniyhtiöstä, joten pystymme kokonaisvaltaisesti tarkkailemaan ja miettimään toimenpiteitä energiansäästöä varten, ja EnerKeyllä on tässä tärkeä rooli suunnannäyttäjänä ja neuvojana, kertoo Yliriesto.

Innokkaassa ja aktiivisessa työryhmässä kukin jäsen vastaa oman hallintokunnan osalta energiatehokkuus-toimintasuunnitelman laatimisesta ja jalkauttamisesta sekä ideoi yhdessä muiden jäsenten kanssa uusia säästötoimenpiteitä koko tavoitekauden ajan.

EnerKey -energiajohtamisjärjestelmä
EnerKey -energiajohtamisjärjestelmän avulla Sodankylän on helppo seurata energiankulutuksia ja puuttua poikkeamiin.

Energian kulutusseuranta on energiankäytön perusta

Sodankylällä on käytössä EnerKey -energiajohtamisjärjestelmä kokonaisvaltaiseen energiaraportointiin ja energianhallintaan. EnerKeyn avulla Sodankylä pääsee kiinni poikkeamiin ja laitevikoihin varhaisessa vaiheessa, voi paikantaa vikatilanteet nopeasti ja arvioida säästötoimien mahdollisuuksia ja taloudellisuutta.

— Kun tieto on keskitetysti saatavilla yhdestä paikasta, on helppo seurata kulutuksia ja puuttua poikkeamiin. Tällainen seuranta on nykypäivää, eikä ilman sitä varmaan enää pärjäisikään.

Myös jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset voi todentaa EnerKeyn avulla. EnerKeyn asiantuntijat auttavat Sodankylää käyttämään EnerKeytä mahdollisimman tehokkaasti tehden kulutusanalyysia säännöllisin väliajoin.

— Ei varmasti tulisi panostettua samalla tavalla energia-asioihin ilman EnerKeyn asiantuntijapalveluja. EnerKeyn asiantuntijoiden säännöllinen seuranta, yhteydenotot ja tapaamiset antavat vakaan pohjan koko meidän energiatalouteen, toteaa Yliriesto.

Maailman pohjoisin kultaisen LEED-ympäristösertifikaatin hanke suunnitteilla

Julkisilla hankinnoilla on huomattava vaikutus tuotteiden ja palveluiden aiheuttamaan elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen. Sodankylän kunnalla on suunnitteilla maailman pohjoisin kultaisen LEED-ympäristösertifikaatin hyvinvointikeskus. Elinkaariajattelumallilla tämä on myös koko Suomen ensimmäinen hyvinvointikeskus. Saadakseen sertifioinnin hyvinvointikeskuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, joihin kuuluu rakennuksen sijaintipaikan kestävyys sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.

— Lähdettiin siitä, että tehdään terve ja kaikin puolin hyvä talo. LEED tuli mukaan, koska halusimme ottaa nämä ympäristöasiat huomioon. Elinkaariajattelussa myös energia on isossa roolissa.