Sähköveroluokan muutos – kysymyksiä ja vastauksia

Paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle. Sähkövero peritään kulloinkin eduskunnan vahvistaman lain suuruisena (1260/96). Sähkövero on porrastettu kahteen luokkaan ja laskutetaan sähkön kulutuksen mukaan. Alemman veroluokan käyttäjät velvoitetaan nyt rekisteröitymään 1.10.2017 mennessä.

Mitä tarkoitetaan sähköveroluokilla?

Sähkönsiirtosopimusta tehdessä asiakas liitetään automaattisesti veroluokkaan 1, ellei asiakas erikseen tee kirjallista vakuutusta toiminnan kuuluvuudesta veroluokkaan 2. Suurin osa sähkönkäyttäjistä kuuluu veroluokkaan 1, kuten kotitaloudet, julkinen sektori, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminnot. Sähkövero veroluokassa 1 on 2,253 snt/kWh.

Veroluokka 2 on tarkoitettu teollisuudelle, kasvihuoneille ja konesaleille. Teollisuuden sähköveron, (veroluokan 2) määritelmä muuttui 1.1.2017. Siitä alkaen veroluokkaan 2 on oikeutettu myös TOL 2008 pääluokista myös B eli kaivostoiminta ja louhinta. Sähkövero luokassa 2 on 0,703 snt/kWh.

Miten pääsee alempaan veroluokkaan?

Jos yritys on oikeutettu alempaan veroluokkaan 2, on sen itse huolehdittava siitä antamalla verkonhaltijalle kirjallinen vakuutus siitä, että ostettu sähkö, tai tietty osuus siitä, on oikeutettu veroluokkaan 2. Mikäli yritys on ollut väärässä veroluokassa, sähkövero-oikaisua voi tarvittaessa hakea kuluvalta vuodelta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta takautuvasti.

Kuuluko koko yritys automaattisesti samaan veroluokkaan vai voiko yritys ostaa kahden eri veroluokan sähköä?

Tukitoiminnot, joiden toimintaa harjoitetaan teollisuusyrityksen tuotantopaikalla, eivät estä sähköveroluokkaan 2 hakeutumista. Tukitoiminnalla tarkoitetaan varsinaiseen teolliseen toimintaan kuulumatonta toimintoa. Tällaiseksi voidaan hyväksyä esimerkiksi henkilöstö- ruokalat, tehtaanmyymälät, terveydenhoitopalvelut, itsenäiset tuotekehitysyksiköt, huolto-, korjaamo- ja siivouspalvelut, talonmiehen asunto sekä autojen lämmitystolpat. Mikäli kuitenkin tukitoiminta tapahtuu muualla kuin yrityksen tuotantopaikalla, on tällöin tukitoiminnan sähköstä suoritettava veroluokan 1 mukainen vero.

Miksi verohallinnolta on tullut rekisteröintipyyntö?

EU vaatii valtioilta läpinäkyvyyttä yritystuista. Alempi sähkövero on yritystuki teollisuudelle, ja sen määrä ja tuen saajat kerätään rekisteriin. Nyt kerätään vuoden 2016 tietoja. Rekisteröintipyynnössä on ohjeet rekisteröinnin tekemiseksi.

Mitä pitää tehdä, jos on maksanut virheellisesti alemman veroluokan sähköä?

Jos veroluokka on väärin koko yrityksen tai sen jonkin kiinteistön toimesta, pitää olla yhteydessä paikalliseen verkkoyhtiöön. Verkkoyhtiö tekee päätökset mahdollisesta takaisinperinnästä. Tulee huomata, ettei Verohallinnolla ole mitään tekemistä veroluokkamuutosten kanssa, vaan vastuu sähköverojen perinnästä on verkkoyhtiöillä.

Miten sähköveroluokan muutoksesta voi hyötyä?

Enegian sähkönhankinnan asiantuntijat ovat auttaneet jo satoja asiakkaita sähköveroasioissa. Teemme asiakkaiden puolesta kirjallisen vakuutuksen verkkoyhtiöille oikeudesta veroluokkaan 2 ja haemme asiakkaan valtuuttamana oikaisua jo maksetuista sähköveroista. Joissakin tapauksissa olemme onnistuneet saamaan takaisin asiakkaallemme jopa lähes neljän vuoden sähköverot, puhumattakaan säästöistä joita asiakas saa tulevina vuosina. Oikea sähköveroluokka voi tuoda kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen säästöt yritykselle.

Yrityksen kannattaa huolehtia siitä, että se maksaa alempaa sähköveroa kaikesta siihen oikeutetusta sähköstä.

Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme:

Taimi Rovanen, Key Account Manager: +358 40 035 5897, taimi.rovanen@enegia.com
Elli Ikonen, Account Manager: +358 50 317 1040, elli.ikonen@enegia.com
Enegia Asiakaspalvelu: +358 20 741 4110, asiakaspalvelu@enegia.com