Säästämme energiaasi

Säästämme energiaasi

Enegian arvolupaus ja slogan on Säästämme energiaasi. Lyhykäisyydessään se määrittelee sen mitä Enegia tekee ja mitä asiakkaamme voivat odottaa Enegialta saavansa.

Arvolupaus on väite, joka edellyttää taakseen konkreettisia tekoja ja mitattavia tuloksia. Näin ollen Enegian toiminnan ja sen palveluiden tulosten on täytettävä asiakkaillamme ainakin jokin seuraavista vaatimuksista:

 • säästämme sananmukaisesti energiaa kuten megawattitunteja,
 • säästämme kustannuksia ja maksimoimme tulosta,
 • säästämme ”hikeä” esimerkiksi vähentämällä energian hinnanvaihteluun liittyviä huolia/riskejä,
 • säästämme aikaa vaikkapa vastuullisuusraportin laadinnassa ja/tai
 • säästämme ympäristöä esimerkiksi vähentämällä päästöjä.

Parhaimmillaan – ja varsin tyypillisesti – Enegian palvelut auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tuloksia useammalla osa-alueella. Säästämme energiaasi ei siis rajaudu pelkkään ”energiaan”, vaan ilmenee asiakkaalle huomattavasti moninaisempina hyötyinä.

Asiakkaat voivat luottaa Enegian arvolupaukseen. Säästämme energiaasi toteutuu Enegian palveluissa konkreettisella ja todennettavalla tavalla. Hyviä esimerkkejä on lukuisia.

 • Analysoimalla EnerKeyhin tallennettuja kulutustietoja, ja hyödyntämällä tätä informaatiota päätöksenteon tukena, Enegian asiakkaat voivat saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja pienentää ympäristön kuormitusta.
 • Enegian energiapäällikkö on Enegian asiakkaiden oma energia-asiantuntija, jonka tehtävänä on auttaa Enegian asiakkaita tekemään energiatehokkaita ratkaisuja.
 • Laskunhallintapalvelu tuo energiatiedon hallintaan tehokkuutta. Energialaskujen ja kustannusten tehokas hallinta edellyttää mittavaa asiantuntemusta. Enegian asiantuntijat ja koetellut toimintatavat poistavat tarpeen investoida tähän osaamiseen ja prosesseihin. Kustannussäästöt ovat taattuja!
 • Enegian markkinainformaatiosta, esim. uutiskirjeen tai konsultoinnin muodossa, Enegian asiakkaat saavat ajantasaista ja asiantuntevaa tietoa, mikä mahdollistaa oikea-aikaisten sekä kustannuksia säästävien hankinta- tai myyntipäätösten tekemisen.
 • Valvomo- ja tasepalvelut tarjoaa asiakkaille tehokkaan tavan hoitaa fyysistä sähkötasettaan niin suhteessa markkinoihin kuin omiin tuotanto- tai kulutusmuutoksiinkin. Asiantuntevalla 24/7 tasehallinnalla riskit ja kustannukset pysyvät minimissään!
 • Salkunhallintapalvelut toteuttaa asiakkaan sähkönhankinnan, -myynnin tai -tuotannon optimointia pidemmällä aikavälillä. Palvelu perustuu markkinan aktiiviseen seuraamiseen sekä markkinamuutosten ennakointiin ja se toteutetaan kunkin asiakkaan riskiprofiiliin ja toimintamalleihin parhaiten arvoa luovalla tavalla.
 • Enegian ympäristöarvopalvelut kattavat muun muassa vihreän sähkön hankinnan ja myynnin, päästökaupan ja vapaaehtoisen päästökompensoinnin. Näiden avulla asiakkaamme voivat osaltaan edistää ympäristönsäästöä haluamallaan tavalla.

Huomioiden Enegian energiajohtamis- ja markkinapalveluiden asiantuntemuksen, tietojärjestelmäratkaisut, kumppaniverkoston, toiminnan ja asiakaskunnan laajuuden sekä asiakkaiden palauteet voimme hyvällä omalla tunnolla todeta auttavamme asiakkaitamme merkittävässä määrin. Enegian työntekijänä Säästämme energiaasi arvolupaukseen on siksikin helppo samaistua. Asiakkaan energian, kustannusten, ”hien” ja ajan sekä ympäristön säästäminen on meidän homma!

Asiakkaana voit siis luottaa siihen, että me Enegiassa jatkossakin Säästämme energiaasi – arvojemme mukaisesti asiakaslähtöisesti, luotettavasti ja tuloksekkaasti.