Parma sai Energiapäällikön kiinteistöjen energianhallintaan

Betonielementtien valmistaja Parma vahvistaa energianhallintaosaamistaan Enegian Energiapäällikkö-palvelulla. Tavoitteena on tehostaa energian ja veden käyttöä asianmukaisella seurannalla kaikilla Parman tehtailla.

”Haluamme pienentää energiankäyttöämme muutaman vuoden sisällä kymmenisen prosenttia”, summaa Parma Oy:n laatu- ja ympäristökoordinaattori Jouni Erkkilä.

Hän toteaa, että aikaa ja muita resursseja energia-asioiden syvälliseen analysointiin ja suunnitteluun ei päätyöltä liikene. Parmalla ei myöskään ole keskitettyä kunnossapito-organisaatiota.

”Odotamme Enegian helpottavan energia-arkeamme ja auttavan meitä paitsi tehostamaan energian käyttöä, myös kehittämään toimintaa vastaamaan energiatehokkuuslain vaatimuksia.”

Tehtaat ja konttorit eri poluille

Kokemusta ja näyttöä Enegian palveluista Parma oli saanut jo aiemmin kulutusseurantaan hankkimallaan EnerKey-palvelulla. Energiatehokkuuslaki innoitti Parman sertifioimaan ISO 50001 -standardin mukaisen energiahallintajärjestelmän ja pohtimaan sen edellyttämiä kehittämisvelvoitteita ja dokumentointia.

EnerKey-palvelu laajeni Energiapäällikkö-ratkaisuun, koska Parma halusi saada tukea energiansäästökohteiden tunnistamisessa niin tehtaissa kuin toimistotiloissakin sekä niihin parhaiten sopivat ratkaisut tehokkuuden saavuttamiseksi.

”Katsoimme tarpeelliseksi selkeyttää energianhallintaprosessejamme. Enää ei yksittäisten henkilöiden eri tehtailla tarvitse naputella hajatietoja Exceliin”, Erkkilä pelkistää.

Erkkilän mukaan Parman tehdaskiinteistöt eivät ole veljiä keskenään. Tämä tuo haasteita säästötavoitteiden vertailukelpoisuuteen. Energiapäällikkö-palvelulta odotetaan tähän eväitä.

Hän antaa esimerkin tehdastilojen energiahallintaan liittyvistä haasteista. Hallien tilavuus vaihtelee paljonkin valmistettavan tuotteen mukaan. Esimerkiksi ontelolaattojen valmistus synnyttää runsaasti lämpöä.

”Ontelolaattapedin lämpötila kohoaa 40-50 asteeseen. Isona pintana se toimii tehokkaana lämpöpatterina.”

Palvelu kattaa kaikki tehtaat, mutta piloteiksi tehostettuun, eriteltyyn seurantaan Erkkilä nimeää Kangasalan tehdaskiinteistön konttorirakennuksineen sekä Nummelassa sijaitsevan pääkonttorikiinteistön erottamisen tehdaskiinteistöstä kustannusseurannan tehostamisineen.

”Tavoitteena on saada pilkottua tietoa siitä, missä kohteissa ja miten paljon kuluu energiaa tehtaissa ja muissa kiinteistöissä lämmitykseen, valaistukseen ja muuhun käyttöön sekä mikä on konttoritilojen osuus energiankäytöstä. Tulevaisuudessa tehtaiden energian kulutustiedot on erotettu hallinnollisten tilojen tiedoista aiemmasta käytännöstä poiketen.”

Järkevä käyttö pääosaan

Energiapäällikkö-palveluun kuuluu tehdastilojen lämmityksen ja poistoilmatarpeen optimointi. Tehdasautomaatiota on nyt lisätty joillain tehtailla, mutta Enegian Team Managerin Elli Ikosen mukaan uuden talotekniikan asentaminen kaikkiin tehtaisiin ei ole tepsivin lääke tai edellytys energian säästämiseen. Myöskään järjestelmistä saatava, pelkkä analysoimaton mittaustieto ei palvele asiakasta.

”Pieni tehdas harvoin tarvitsee kattavaa automaatiojärjestelmää. Tärkeintä on energian järkevä käyttö”, korostaa Parman palveluiden Energiapäällikkönä aloittanut ja Parman energianhallinnan prosesseihin perehtynyt Ikonen.

Hän kertoo palvelun lähteneen mutkattomasti käyntiin. Etähallintaa on otettu käyttöön siellä, missä se on mahdollista. Enegian asiantuntijat ovat vierailleet kaikissa Parman kiinteistössä ja kartoittaneet tilanteen sekä energiatehokkuuteen kuuluvat perusasiat.

”Suunnittelutyötä teemme yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas saa käyttöönsä nimetyn Energiapäällikön lisäksi Enegian energianhallintaosaamista laajasti käyttöönsä”, Ikonen muistuttaa.

Energiapäällikkönä diplomi-insinööri Ikonen näkee Parman kiinnostavana ja sopivan haastavana työmaana konkreettisine tuotteineen ja monenlaisine toimipaikkoineen.

Parma Oy on Suomen suurin betonielementtien valmistaja ja alan markkinajohtaja, joka toimii 11 paikkakunnalla. Yhtiö on rakennusammattilaisten kumppani ja pientalorakentajien luotettava elementtitoimittaja, joka tarjoaa elinkaariedullisia, kustannustehokkaita ja konkreettisia tuotteita ja kokonaisratkaisuja. Parman liikevaihto 2015 oli 122,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 600. Parma kuuluu kansainväliseen Consolis-konserniin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan perustuvien ratkaisujen tuottaja.