Lämmössä hukataan valtava bisnespotentiaali

Moni nykyaikainen konesali toimii suunnannäyttäjänä hukkalämmön hyödyntämisessä. Hukkalämmön ohjaaminen omaan käyttöön yleistyy koko ajan, mutta toistaiseksi vain harva osaa tehdä sillä vakavasti otettavaa liiketoimintaa.

Hakukone Yandex rakensi Mäntsälän konesalinsa yhteyteen yhteistyössä Mäntsälän Sähkön kanssa lämmöntalteenoton, ja ohjaa hukkalämpönsä energiayhtiön kaukolämpöverkkoon.
”Jos siirtomaksuja ei huomioida, saamme vuodenajasta riippuen 20-40 % energiakustannuksista takaisin ohjaamalla lämpöenergia takaisin hyötykäyttöön”, Yandexin Data Center Manager Ari Kurvi kertoo. Kaikki hyötyvät, sillä Yandexin tuottama lämpö on puolittanut Mäntsälän sähkön kaukolämpöverkon maakaasutarpeen.
”Me kaikki  kannamme vastuun hiilijalanjäljestä, joten Mäntsälän sähkön asiakkaat saavat käytännössä meiltä tältä osin hiilijalanjäljetöntä energiaa.”

Kurvi vaihtaisi ’hukkalämmön’ johonkin toiseen termiin.
”Lämpö on ehkä sivutuotteena syntyessään ’hukkaa’ sen tuottajalle, mutta kysymys on uudelleenkäytettävästä energiasta – uusioenergiasta – joka voi olla merkittävä liiketoimintalähde yritykselle”, hän muistuttaa.
”Yhteistyön aloittaminen merkitsi meille merkittävää satojen tuhansien investointia, jonka takaisinmaksuaika on alle 2 vuotta.”

Potentiaali useita terawattitunteja

Positiivisesta kehitysestä huolimatta Jukka Akselin Enegiasta pitää hukkalämmön hyödyntämisastetta edelleen aivan liian matalana.
”Motivan arvioiden mukaan teollisuudessa karkaa ympäristöön vuodessa 54 terawattituntia lämpöä. Tämä on aika paljon, kun Suomen kokonaissähkönkulutuskin on noin 80 TWh”, hän sanoo.
”Globaalisti puhutaan first fuel -käsitteestä. Tärkein energianlähde ei ole uusien tuotantolaitosten rakentaminen, vaan energiatehokkuuden maksimoiminen.”

Hyvä lämmöntalteenottoprosentti vaikuttaisi myös Suomen todelliseen energiatarpeeseen.
”Motivan mukaan teollisuuden lämmöntalteenotossa realistinen potentiaali olisi n. 4 TWh. Jo tälle tasolle pääseminen olisi Suomessa erittäin merkittävä askel”, Akselin arvioi.

Uutta ajattelua energiayhtiökentälle

Yandex on ottanut linjakseen kertoa omista ratkaisuistaan, koska avoin keskustelu voi poikia yhteisiä uusia oivalluksia ja osaamista alalle.
”Haluamme osoittaa niin muille alan toimijoille kuin kaikille sivutuotteena lämpöä tuottaville, että kysymys on varsin yksinkertaisesta liiketoimintamahdollisuudesta, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Viime kädessä tämä on lämmönsiirtotekniikkaa”, Kurvi sanoo.

Kurvi kannustaa energiayhtiöitä uudenlaiseen ajatteluun.
”Toivoisin, että mahdollisimman monessa energiayhtiössä oivallettaisiin, että lämpö on arvokasta – ei kylmä – ja siitä kannattaa maksaa kohtuullinen korvaus lämmön tuottajalle”, hän sanoo. ”Tarvitsemme alalle uudenlaista ajattelua muuttamaan bisneslogiikkaa siihen suuntaan, että saamme yhdessä kannattavasti kertaalleen tuotetun lämmön kiertoon.”

Mäntsälän Sähkön kanssa yhteistyö on toiminut erinomaisesti. ”Tarvitsisimme kuitenkin alalle yhteisen foorumin, missä sovittaisiin pelisäännöistä, kohtuullisista korvauksista ja edistettäisiin hukkalämmön uudelleenkäyttöä”, hän esittää. ”Toisen hukka on toiselle aito energialähde. Sama periaate kuin kaikessa kierrätyksessä.”

Lue lisää First fuel -käsitteestä.