Kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

Kestävyys, kestävä kehitys – sustainability – on kaikkialla mukana Darekonin toiminnassa: johtamisjärjestelmästä tuotantoon, hankintoihin ja kiinteistöihin. Kestävyys merkitsee samalla taloudellisuutta, kun asiat tehdään hyvin ja hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän.

Energiankulutus tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kestävyydestä. Darekonin kiinteistöt lämpiävät pääsääntöisesti kaukolämmöllä, mutta jäähdytystäkin tarvitaan. Sähköä kuluu lukuisien tuotantokoneiden käyttövoimana ja ilmastoinnin kostutukseen. Valaistustakin tarvitaan, mutta sen osuus kulutuksesta on hyvin pieni. Energian rinnalla tärkeitä asioita ovat materiaalien kierrätys, materiaaleja ja energiaa säästävät tuotantomenetelmät sekä ympäristöasioiden huomioiminen hankinnoissa.

Haapavedellä tehtiin energiakatselmus

Haapaveden tehdaskiinteistön laajennuksen ja perusteellisen LVI-saneerauksen jälkeen haluttiin varmistaa, että kaikki toimii kuten pitää. Katselmuksen tekijäksi valittiin Enegia Group, joka on riippumaton asiantuntija ja energiahallinnan markkinajohtaja Suomessa. Katselmus käsitti tehtaan LVI- ja sähköteknisten järjestelmien toiminnan ja mahdollisuudet pienentää kiinteistön lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä kustannuksia.

– Darekonilla on tehty ne investoinnit mitä pitääkin. Katselmuksessa lähinnä tarkastettiin, että kaikki on kunnossa ja korjattavaa löytyi äärettömän vähän, sanoo Enegian energiapäällikkö Juho Linsuri. – Elektroniikkateollisuudessa on usein iso kulutus, mutta Darekon on ihan eri planeetalta. Asioihin on kiinnitetty huomiota ja tämä on energiatehokkain kohde missä olen käynyt kiertämässä pitkiin aikoihin.

– Jäähdytyspuoli on hoidettu fiksusti viidellätoista 300 metriä syvällä lämpökaivolla, joista saadaan riittävä jäähdytys juotoslinjojen ja muiden koneiden tuottamalle lämmölle kuumana kesäpäivänäkin. Pakkasella lämpökaivot puolestaan tuottavat esilämmityksen sisälle tulevalle ilmalle.

– Teollisuudessa ylipäätään hukataan paljon energiaa varmaankin siksi, että investointien takaisinmaksuvaateet ovat niin suuret. Jos takaisinmaksuaika on viisi vuotta tai enemmän, ei investointiin lähdetä.

Linsuri muistuttaa Suomen energiatehokkuusjärjestelmästä, jossa on juuri käynnistynyt uusi sopimuskausi 2017-2025. Kuka tahansa voi liittyä järjestelmään, tehdä energiatehokkuussopimuksen ja sitoutua pienentämään kulutustaan vähintään 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Liittyvä yritys saa energiatukea myös tavanomaiseen teknologiaan liittyviin säästöinvestointeihin. Ilmaista rahaa siihen, että voisi säästää!

Energiakatselmuksen lopputuloksena Enegia totesi, että Haapavedellä on potentiaalia säästää kolme prosenttia energialaskuistaan. Asiat ovat hyvällä mallilla.

Tuotanto kuluttaa energiaa ja materiaaleja

Darekon valmistaa paljon lääketieteellisten laitteiden elektroniikkaa ja sen juottamisessa käytetään usein vesipestävää juoksutetta. Tällä voidaan minimoida riskit, että juoksutejäämät voisivat jossain olosuhteissa aiheuttaa piirilevyllä esimerkiksi korroosiota, etenkin kun laitteilta vaaditaan pitkäaikaista luotettavuutta vaativissa olosuhteissakin.

Pesurit ovat suuria sähkön kuluttajia ja Haapaveden molemmat pesurit ovat liitäntäteholtaan runsaan 100 kilowatin suuruisia. Esimerkiksi aaltojuotoskoneen ja reflow-uunien liitäntätehot ovat alle puolet tästä. Pesurit kuluttavat myös 20 prosenttia koko tehtaan käyttämästä vedestä, vaikka veden kierto on suljettu ja sama vesi puhdistetaan ja kierrätetään prosessissa yhä uudelleen.

Höyryfaasijuottaminen tarjoaa hyvän prosessivaihtoehdon konejuottamisessa, sen etuina ovat hyvin pieni energiankulutus ja tarkasti hallittava, tasainen juotoslämpötila. Lämpöä siirtävä Galden-neste on reagoimaton ympäristöystävällinen aine. Neste on kallista, mutta sitä kuluu prosessissa hyvin vähän.

Perinteisessä juottamisessa materiaalia sen sijaan kuluu paljon enemmän. Aaltojuotoskoneessa on sisällä pari sataa kiloa tinaa, joka pidetään sulana suunnilleen 50 kilowatin lämpövastuksilla. Tina on prosessissa tekemisissä ilman kanssa, hapettuu ja tuottaa kuonaa. Kuona tietysti kuoritaan jatkuvasti pois aallon päältä ja koneeseen lisätään vastaavasti tuoretta tinaa. Yhdessä koneessa kuluu satoja kiloja tinaa vuodessa. Darekon on kuitenkin löytänyt yhteistyökumppanikseen tuotantolaitoksen, joka ostaa tinakuonan ja kierrättää sen uudelleen hyötykäyttöön. Aaltojuottaminen vähenee jatkuvasti.

Myös juotospastalle on haettu kierrätys- ja hyödyntämisväylät. Pastaa jää usein jonkin verran purkkien pohjalle ja se kierrätetään. Pasta saattaa mennä huonoksi, kun siinä oleva juoksute haihtuu ja pasta ei enää toimi kunnolla. Joskus pasta myös ehtii vanhentua, koska jokaisella purkilla on viimeinen käyttöpäivä. Aikaisemmin hylätty pasta meni Ekokemiin (viime keväästä lähtien Fortum), sitten myös pastalle löytyi hyödyntäjä ja kierrättäjä.

Kestävyys pitää valot palamassa

– Kestävyys – sustainability – on hyvin monitahoinen asia, sanoo Darekonin laatupäällikkö Jari Aspegren. – Se on ekologista, sosiaalista, taloudellista ja inhimillistä asioiden huomioimista siten, että maapallo säilyisi käyttökelpoisena ja toivottavasti nykyistä parempana tuleville sukupolville.

– Energia on iso asia ja sen säästämisessä olemme onnistuneet varsin hyvin, vaikka tehtävää sielläkin vielä riittää. Tuotannossa kierrätetään paljon materiaaleja – lähes kaikki – ja huomioimme hankintapolitiikassamme materiaalien kierrätettävyyden mahdollisimman pitkälle. Jätemateriaalit myydään eteenpäin ja jätteen syntyminen minimoidaan kaikissa vaiheissa. Tämä on myös taloudellisesti kannattavaa.

– Monilla asiakkaillamme on vahvat kestävyyden periaatteet ja me luonnollisesti sitoudumme niihin. Pyrimme myös kertomaan asiakkaille erilaisista vaihtoehdoista, raaka-aineista ja työmenetelmistä, ja yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittämään tuotetta ja tuotantoa entistä kestävämmäksi ja taloudellisemmaksi.

– Henkilökunnan hyvinvointi on viimeinen ja ehkä tärkein osa kestävyyttä ja korostuu yritystoiminnassa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Inhimillinen kestävyys voisi tarkoittaa ainakin turvallisia työtapoja ja ympäristöä, jossa työ ei vaaranna kenenkään terveyttä.

– Näihin tavoitteisiin me olemme sitoutuneet, ne on dokumentoitu johtamisjärjestelmäämme, otettu käyttöön kaikissa yksiköissämme ja niiden noudattamisesta näkyy todisteet kaikessa toiminnassamme.

Julkaistu Darekon Oy:n Asiakaslehdessä Syksy/2017