Kestävä kehitys osana modernia liiketoimintaa

Aiheena kestävä kehitys yritystoiminnassa nousee koko ajan enemmän tapetille ja yhdentyy osaksi modernin päivän liiketoimintamalleja. Aikaisempina vuosikymmeninä globaali talouskasvu on ollut suorassa yhteydessä ympäristövaikutuksista piittaamattomuuteen, mutta onneksemme moderni sukupolvi vaatii enemmän vastuullisuutta yritysmaailmaltamme.

On totta, että liiketoimintaa säätelevien lakien kohdalta voisimme toivoa enemmän suosivaa asennetta kestävää kehitystä tukeviin liiketoimintamalleihin, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen. Lakien muuttuessa yhtiöt, jotka ovat jo omaksuneet ympäristöystävällisempiä toimintaperiaatteita tulevat siis olemaan etulyöntiasemassa.

Digitalisoinnin myötä kestävä kehitys ja liiketoiminnan kannattavuus toimivat käsi kädessä. Liiketoiminnan vastuullisuutta ja kannattavuutta optimoimalla hyödyntäen digitalisointia luodaan säästöjä, jotka jo sellaisenaan tuovat pohjaa kustannustehokkuudelle ja liiketoiminnan kannattavuudelle. Digitalisointi mullistaa tapoja tehdä liiketoimintaa säästämällä resursseja, sekä tunnistamalla mahdollisuuksia resurssien säästölle uudenlaisilla tavoilla.

Itselleni merkitsee paljon yritysten todenmukaiset vihreät arvot ja läpinäkyvyys liiketoiminnan vastuullisuudessa. Nykyaikana vihreämmäksi valheellisesti brändäys on muotia, eli niin kutsuttu tuotteiden ja palveluiden viherpesu. Onkin tärkeää, että yritys pystyy osoittamaan väitteet kestävästä kehityksestä todenmukaisilla mittareilla, sekä osoittamaan läpinäkyvästi takeet kestävän kehityksen toimintamalleille.

Mitä tulee omaan ostokäyttäytymiseeni yksityishenkilönä, en pysty sanomaan pyrkiväni aina kohti täydellisyyttä, sillä jokaisen tuotteen ja palvelun tuotantoketjut on vaikea selvittää. Kestävää kehitystä tukeva yritys ja läpinäkyvät toimintatavat antavat kuitenkin kannustimen valita kyseisen yrityksen palvelun tai tuotteen toistuvasti, luoden kilpailukykyä ja positiivista brändimielikuvaa pitkällä aikavälillä.

Me kaikki vaikutamme valinnoillamme siihen, miten tulevaisuuden modernia liiketoimintaa tehdään.

Kirjoittaja opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketoimintaa ja toimii tällä hetkellä markkinoinnin ja viestinnän harjoittelijana EnerKeyllä.