Kemin kaupunki edelläkävijänä energiatehokkuudessa

Energian säästäminen ei ole vain ympäristöteko vaan myös tuottava investointi. Kemi innostui kehittämään energiatehokkuutta ja tavoittelee satojen tuhansien säästöjä. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiavirasto suosittelevat energiatehokkuussopimusta kaikille kunnille.

EU edellyttää julkisen sektorin toimijoita ottamaan edelläkävijäasemaa energiatehokkuuden kehittämisessä. Kunta-alan energiatehokkuusdirektiivi astui voimaan vuonna 2008. Ensimmäinen sopimuskausi kuntien energiatehokkuussopimuksen osalta kesti vuoteen 2016 asti ja siihen sitoutuneet organisaatiot tavoittelivat 7,5 % säästöä energiankulutukseensa. Tuolloin mukaan lähti 77 kuntaa ja kuntayhtymää. Vuoden 2017 alusta käynnistyi toinen sopimuskausi, joka ulottuu vuoteen 2025. Kesäkuun alkuun mennessä säästötavoitteeseen on sitoutunut 49 kuntaa ja kuntayhtymää. Lapin kunnista mukaan ovat tähän mennessä ilmoittautuneet Kemi, Simo ja Ii sekä koulutuskuntayhtymä Lappia.

Potentiaali satojen tuhansien säästöön

Kemin kaupungin vuosittainen energiakulutus on 44 GWh, joka tarkoittaa kuluna yli 3,3 miljoonan euron laskua kuntalaisille. Seitsemän prosentin säästö pienentäisi kuluja noin 230 000 euroa.

-Investointien takaisinmaksuaika on 10-20 vuotta. Pitkällä tähtäimellä panostukset näkyvät kaupunkilaisille parempana palveluna, kun energiakuluista säästyneet rahat voidaan käyttää palveluihin, kertoo tekninen johtaja Mika Grönvall.

Kemissä säästöjä on haettu asiantuntijoiden avulla kehittämällä systemaattista energia-ajattelua kaikessa tekemisessä. Kumppanina muutoksessa on toiminut energiansäästöön erikoistunut Enegia.

-Selkeät tavoitteet, huolellinen suunnittelu ja aktiivinen kulutuksen seuranta on tuonut ryhtiä tekemiseen. Nyt osataan huomioida energianäkökulma kaikessa tekemisessä ja panostaa oikeisiin asioihin, Grönvall jatkaa.

Avaintekijöinä valaistus ja kiinteistöjen energiatehokkuus

Yksi konkreettinen muutos on vanhojen elohopealamppujen vaihtaminen uusiin energiatehokkaisiin led- ja halogeenilamppuihin. Valaistusta voidaan myös säätää himmeämmälle, joka pienentää kulutusta entisestään. Käyttäjille tekniikan vaihtuminen ei juuri näy.

-Katuvalojen osalta säästöä on tullut käyttökuluihin lähes 10 000 euroa vuositasolla. Toinen merkittävä säästökohde on kiinteistöt. Erityisesti suurimpien kiinteistöjen energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota remontteja suunniteltaessa, Grönvall kertoo.

Energiatehokkuussopimus velvoittaa, mutta tuo myös konkreettisia hyötyjä kunnalle. Sopimuksen ansiosta kunta voi saada tukea energiakatselmuksiin ja energiatehokkuusinvestointeihin.

-Energiatehokkuussopimuksen henki on, että kannustetaan julkista sektoria tehokkaaseen kiinteistöjen käyttöön ja esimerkilliseen hoitamiseen. Energiatehokkuus ei tarkoita sitä, että säästetään väärästä paikasta, kertoo Enegian myynti- ja markkinointijohtaja Tuomas Savola.

Usein pelätään, että energiatehokkuus aiheuttaisi olosuhdeongelmia. Sen sijaan energiatehokkuuden parantaminen kohentaa myös kiinteistön olosuhteita saavutettavien kustannussäästöjen lisäksi.

-Kun kiinteistöautomaatio toimii oikein ja järjestelmät keskustelevat keskenään, paranevat myös kiinteistön olosuhteet. Kyse on oikeiden keinojen löytämisestä, Savola jatkaa.

Kemi tavoittelee panostuksilla taloudellisten säästöjen lisäksi myös positiivista mainevaikutusta.

-Toivottavasti asukkaatkin saadaan innostumaan ja ottamaan energiansäästö omaksi asiaksi, Grönvall summaa.

Faktoja: Mikä on kuntien energiatehokkuussopimus?

  • Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että julkisella sektorilla on edelläkävijärooli energian säästämisessä. Kuntaliitto ja TEM suosittelevat kunnille energiatehokkuussopimuksen solmimista.
  • Ensimmäinen sopimuskausi oli 2008-2016, jolloin tavoiteltiin 7,5 % säästöä energian kulutuksessa.
  • Uudella 2017-2025 sopimuskaudella tavoitellaan uusien sopimuskumppaneiden kanssa 7,5 % säästöä ja jo aiemmalla kaudella mukana olleiden kanssa vähintään 10,5 % tavoitetta kaudelle 2014-2025. Välitavoite 7 % vuoteen 2020 mennessä.
  • Enegia tarjoaa kunnille konsultointi- ja raportointiapua energian säästämisessä.