Kaa­su, hii­li vai puu? – Ener­gia­pääl­lik­kö gril­laa ener­gia­te­hok­kaas­ti

Kesälomalla Energiapäällikkö teki vertailua eri grillausmuotojen välillä energiatehokkuuteen vedoten. Grillausmuodoiksi vertailuun valikoituivat kaasugrilli, hiiligrilli ja puugrilli.

Lämpöarvo

Kaasulla on vertailun parhain lämpöarvo kilogrammaa kohden (12,83 kWh/kg), joten täydestä kaasusäiliöstä liittää lämpöä pidemmäksi aikaa mitä samasta määrästä hiiliä (kivihiili 7,08 kWh/kg). Koivuklapin lämpöarvo massaan suhteutettuna on kaikista heikoin (1700 kWh/pino m3 = 4,15 kWh/kg), joten niitä joutuu lisäämään lähes kaksinkertaisen määrän verrattuna hiileen saadakseen saman lämpösisällön.

Hiilidioksidipäästöt

Uusiutuvalle energialle käytetään yleensä CO2-kertoimena 0 g CO2/kWh, joten puiden polttaminen on tässä mielessä ekologisinta. Myös grillihiilet on yleensä valmistettu puusta. Jos tosigrillaaja haluaa käyttää grillaamiseen aitoa kivihiiltä, on sen lämpöarvo 341 g CO2/kWh. Kaasugrillin CO2-päästöt ovat taas 234 g CO2/kWh. Sähkögrilliä tuskin kukaan tosigrillaaja käyttää, mutta vertailun vuoksi Suomessa sähkön keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat 181 g CO2/kWh. Sähkögrillin aiheuttamaa hiilijalanjälkeä voi grillaaja tosin pienentää hankkimalla alkuperätakuut käyttämälleen sähkölleen.

Muut päästöt

Polttoaineista kaasu palaa kaikista puhtaimmin ja synnyttää vähiten haitallisia typenoksidipäästöjä tai pienhiukkaspäästöjä verrattuna muihin grillausmuotoihin. Kiinteitä polttoaineita poltettaessa on suuremmat typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt, minkä lisäksi lopputuotteena syntyy myös tuhkaa.

Yhteenveto

Näiden faktojen valossa Energiapäällikkö söi kesän makkarat kylmänä ja pihvit raakana, hankkien lisäksi alkuperätakuut lihatuotteiden säilytykseen käytettävien kylmälaitteiden kuluttamalle sähkölle.

Ota rohkeasti yhteyttä. Energiapäällikkömme kertovat, miten voimme auttaa juuri sinua energiatehokkuuden päämäärien saavuttamiseksi.