Ilari Anttilasta Enegia Groupin uusi toimitusjohtaja

Toukokuussa Enegia Energy Management Services Oy:n uutena toimitusjohtajana aloittanut Ilari Anttila vastaa jatkossa myös Enegia Groupin toimitusjohtajan tehtävistä. Enegia Groupin nykyinen toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt siirtyy muutoksen yhteydessä Enegian johdon neuvonantajaksi.

 

Ilari Anttilannimitys Enegia Groupin toimitusjohtajaksi on luonnollista jatkumoa Enegian strategiselle uudelleenjärjestäytymiselle EnerKey-vetoiseksi energiajohtamisen asiantuntijataloksi.

”Kallen johdolla Enegiaa on systemaattisesti johdettu läpi ison muutoksen ja fokusoitu energiajohtamiseen. Myydyille liiketoiminnoille on myös löydetty hyvät uudet omistajat. Haluankin erityisesti kiittää Kallea erittäin hyvästä työstä tähän asti. Jatkuuvuuden kannalta on myös hyvä, että Kalle jatkaa neuvonantajanamme.” toteaa Enegia Groupin ja Enegia Energy Management Services Oy:n toimitusjohtaja Ilari Anttila.

”Kuluneiden kahden vuoden aikana Enegia on läpikäynyt perustavanlaatuisen muutosprosessin. Siirtyessäni nyt johdon neuvonantajan rooliin kiitän asiakkaitamme, kumppaneitamme, hallitusta ja erityisesti henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä. Olen vakuuttunut, että Enegialla on Ilarin johdolla edessään loistava tulevaisuus EnerKey-vetoisena energiatiedon asiantuntijaorganisaationa.”kommentoi Kalle Ahlstedt.

Enegian EnerKey on markkinoiden johtava, ISO 50001 -sertifioitu energiatiedon- ja energiaprosessien hallinnan tietojärjestelmä. Järjestelmää käyttää noin 300 organisaatiota ja sillä hallitaan 75 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000:ssa kiinteistössä.

www.enegia.com    www.enerkey.com